Torna a Comunalitats

Comunalitat de Vic

Breu descripció

La Comunalitat de Vic neix amb la finalitat de dinamitzar les xarxes d’economia local des de la perspectiva del dret a la ciutat, els béns comuns i l’economia social i solidària. A través de l'enfortiment del teixit associatiu i veïnal, el teixit cooperatiu, el petit comerç, projectes autoorganitzats i xarxes de suport mutu. Generant un impacte social i singular al territori, especialment per a aquelles persones en situació de vulnerabilitat. Buscant una millora de l’ocupació i l’ocupabilitat, avivant xarxes de suport mutu i generant projectes d’economia local amb una lògica cooperativista, comunitària i sostenible.

Què treballem?

Els eixos de treball de la Comunalitat de Vic són els següents:

  • Transició ecosocial: fomentem xarxes autoorganitzades que generin canvis en el model de producció, distribució i consum de productes, béns o serveis per adaptar-nos a una economia més justa amb les persones i el planeta. Hem impulsat la comunitat energètica de Vic i treballem per generar mercats d'intercanvi o una biblioteca de les coses.
  • Ciutat habitable: Recuperem la memòria dels moviments veïnals i treballem per enfortir el teixit associatiu dels barris, així com per fer créixer les relacions i la vida als carrers i places. Busquem possibles solucions col·lectives als problemes d’accés a l'habitatge. 
  • Economia de les cures: Valorem les tasques reproductives i de cures com a part indispensable de l'economia, posant especial atenció a col·lectius que treballen immersos en l'economia submergida, a través de la creació de xarxes de suport mutu. Treballem també per proporcionar formació i recursos sobre drets laborals, salut mental, models de criança, etc.
  • Comerç local i economia social i solidària: Impulsem el petit comerç dels barris a través de la creació de xarxes d’ajuda mútua entre els agents que hi interactuen, des dels comerciants i consumidors als distribuïdors i productors. També treballem per acostar els models basats en l’economia social i solidària a tothom. 
  • Sobirania tecnològica i drets digitals: Volem impulsar projectes tecnològics que tinguin una perspectiva crítica i basada en els drets humans i que fomentin l'accés a internet i a les TIC de manera democràtica i amb igualtat de condicions per a tothom.
  • Cultura: Les arts són una expressió cultural indispensable de les societats que, com a llenguatge universal, contribueixen a la cohesió social. Volem potenciar els col·lectius artístics organitzats, que treballen amb una perspectiva social, fer-los presents i donar-los visibilitat. 

Recursos que oferim

  1. Prospecció i diagnosi: Anàlisi de diferents projectes, empreses de l’economia social i solidària i xarxes d’ajuda mútua del territori que comptin amb criteris d’economia comunitària o béns comuns urbans. Ha de servir per elaborar diagnosis, inventaris i catàlegs de bones pràctiques de les economies comunitàries i els béns comuns urbans i fer difusió d’aquests actius.
  2. Divulgació: De projectes, d’empreses de l’economia social i solidària i de xarxes d’ajuda mútua del territori que compleixin amb criteris d’economia comunitària o béns comuns urbans.
  3. Formació: Sobre temes sectorials, enfocades a la creació de nous projectes, a través de la generació d’aliances, la intercooperació, la visibilització de projectes referents o el foment de dinàmiques d’ajuda mútua i sostenibilitat entre entitats, col·lectius, empreses i autònoms. 
  4. Facilitació: De projectes d’economia comunitària i gestió de béns comuns urbans, acompanyant en la creació i consolidació de xarxes d’ajuda mútua, intercooperacció o acció col·lectiva atenent a les seves necessitats i oferint espais de trobada i un punt d’informació centralitzat a l’Espai Veïnal El Pont (Rambla Tarradellas, 13, Vic)
Qui som

Agenda

Cicle

La Renova, el nou espai d’autoreparació de petits electrodomèstics i aparells informàtics i de telefonia, farà la seva primera sessió el pròxim dimecres

-