L'Ortiga feminista

Torna a Fitxes de bones pràctiques

L'Ortiga feminista

Necessitat col·lectiva

Necessitat de generar un espai feminista no mixt que respongués a una idea oberta i interseccional del transfeminisme i la lluita contra les opressions per raó de gènere.

Va ser impulsat per un grup de dones i identitats dissidents d’Osona.

Objectius i accions

Espai no mixt de lluita contra el cisheteropatriarcat, el capitalisme, el racisme, el feixisme i l’explotació dels nostres cossos i del planeta.

Organitza accions de reivindicació política als carrers, sobretot en dates assenyalades, a través d’estructures obertes com el Comitè de Vaga 8M.  
També organitza jornades de pensament, sensibilització, tallers, xerrades...

Comunitat

1. Assemblea: Dones i altres identitats dissidents

2. Altres col·lectius de la xarxa feminista d’Osona 

3. Altres institucions i entitats: La Fàbrica dels Somnis, Remei Reviu, Càrnies en Lluita, Dones del Casal Claret.

La Fetillera del Lluçanès, La Xinxa de Manlleu, Adona’t Vic, Les Hipòlites de Voltregà, DonaVeu de Tona, SomDones de Taradell i el col·lectiu Esgarriades

 

 

Unes 15 membres actives aproximadament, amb molta rotació. Deuen haver participat de l’espai, des del 2018, una seixantena de dones.

Governança

Ens organitzem en assemblea (òrgan sobirà) i comissions que tenen tasques delegades de l’assemblea.

Pot formar part del col·lectiu qualsevol persona que no estigui socialitzat com a home-cis-heteronormatiu.

Les assemblees son obertes a totes les persones que vulguin participar-hi. I disposem d’una comissió de cures que vetlla perquè totes les persones se sentin integrades i tinguin espai per participar-hi activament. També acollim persones que es trobin en situacions de violència masclista i les acompanyem en el procés que desitgin fer.

No tenim un col·lectiu que respongui massa a la interseccionalitat, però dins la “poca” diversitat, disposem d’una comissió de cures que realitza formacions/jornades on parlar sobre els malestars que es generen dins del col·lectiu i el funcionament de l’assemblea.

Tenim un google groups i un drive compartit amb tota la informació que generem com a col·lectiu. Totes les persones participants del col·lectiu tenen accés a aquests espais de treball compartits.

No tenim mecanismes d’avaluació que no siguin interns de l’assemblea. L’assemblea valora sempre totes les accions i activitats que es fan, però externament no tenim feedback de l’activitat que fem, excepte en formacions que impartim, on passem un formulari d’avaluació. 
 

Arrelament i compromís territorial

Hem impulsat la xarxa de col·lectius feministes d’Osona. També participem a la plataforma Feministes dels Països Catalans.

Hem sigut aglutinadores de diversos col·lectius i persones a títol individual en diades determinades (8M, 25N, 28J...). En algunes ocasions hem generat espais de trobada de col·lectius concrets (lesbianes, bi...) que fins ara no s’havien trobat a la comarca.

Per detectar les necessitats territorials no tenim vies formalitzades. Les jornades i els espais de trobada que organitzem són el lloc on recollir i detectar necessitats.

 

Intercooperació i desenvolupament econòmic

Ens estem acostant a treballar més estretament amb l’administració. Fins ara era un espai amb qui no col·laboràvem perquè sovint ens trobem en una situació de tensió amb ella quan organitzem actes de denúncia i agitació pública en els que ens dificulten l'organització o ens posen dificultats amb la celebració de les vagues del 8M. Ara, però, hem vist l’oportunitat de poder generar alguns canvis en determinats espais on no havíem pogut accedir, com en el canvi de polítiques públiques amb l'elaboració del II Pla d'Igualtat i LGTBIQ+ de la comarca o col·laboracions amb el Centre d'Art Contemporani de Vic (ACVIC) entre d'altres.

En les nostres activitats sempre ens proveïm de productes de proximitat i del territori. Com a col·lectiu no hi ha intenció de professionalitzar la tasca ja que és un moviment social.

Sostenibilitat

No disposem de mecanismes específics per al sosteniment de la sostenibilitat i, concretament, tenim un problema amb el relleu de persones del col·lectiu.

Impacte i replicabilitat

Al tractar-se d’un espai de militància sovint el temps destinat al col·lectiu és irregular i hi ha temporades on la continuïtat del projecte pot semblar que perilla. És difícil vincular a membres que vulguin portar el pes de gestió i organització del col·lectiu, tot i que en les activitats externes sempre hi participa molta gent. 
Sovint ens falten també recursos econòmics per tirar endavant les activitats. Sempre acaben sortint, però la gestió econòmica és una qüestió que sempre preocupa a l’assemblea.

Per replicar la pràctica seria important coordinar-nos a través d’una xarxa de col·lectius que treballem en els feminismes.