Joves del Remei

Torna a Fitxes de bones pràctiques

Joves del Remei

Necessitat col·lectiva

Aquest col•lectiu va sorgir de la necessitat d’alguns joves del barri ja vinculats prèviament a l’AVV Remei de consolidar un grup de joves al barri que es dediqués a la organització de festes i esdeveniments culturals per a un públic jove de manera oberta i gratuïta.

L’Associació de Veïns del Remei va esperonar la creació del primer grup motor. El grup va ser format inicialment per set joves i es va anar augmentant al llarg del temps. Tenia la voluntat de crear una alternativa cultural al barri per a públic jove.

Objectius i accions
 • Organització de festes i esdeveniments per a públic jove al barri del Remei (concerts, àpats col•lectius, tallers, xerrades...)
 • Consolidació d’un canal o d’una xarxa de joves al barri del Remei
 • Col•laboració i vinculació amb l’AVV del Remei
 • Foment de la participació i la implicació dels i les joves del barri en projectes i activi-tats de lleure i oci juvenil saludables
 • Enfortiment del sentiment de pertinença al barri, la bona convivència, cohesió i les relacions positives entre els veïns i les veïnes. 

  ACCIONS:
   

 • Organització de festes de caràcter lúdic-festiu amb mirada intercultural, intergeneracional, anticapitalista i feminista.
 • Visibilització i suport a grups de música locals 
 • Organització de mercats de segona mà trimestrals
 • Participació activa en diferents actes juvenils que tenen lloc a la ciutat.
Comunitat

1. Grup motor

2. Veïns i veïnes del barri

3. AVV del Remei, Remei Reviu

Els actors més directament implicats són un grup de deu nois i noies d’entre 18 i 30 anys que participen dels espais de decisió i dels actes organitzats pel propi col•lectiu.

 

 

D'altres actors amb pes rellevant en el desenvolupament del projecte han estat l’Associació de Veïns i Veïnes del Remei i Remei Reviu.

Un altre actor important en l'inici del col·lectiu va ser el Vic Jove que va contribuir a introduir el grup de Joves del Remei en els cercles d'entitats juvenils de la ciutat. Hem estat força vinculats amb l'entitat Festa Major Jove de Vic. 

Governança

Per accedir al grup, convidem a les persones interessades a assistir a les reunions plenàries que són el principal espai de presa de decisions. 
Per decisions més immediates, recorrem a un grup de WhatsApp compartit entre tots els membres.

Per tal de promoure la participació, algunes vegades hem fet enquestes a través de xxss i també a peu de carrer per conèixer què necessiten i què volen les joves del barri. Aquests espais ens han servit per promocionar la nostra activitat i buscar persones interessades en formar-ne part.

 

Arrelament i compromís territorial

El grup de Joves del Remei ha sigut un catalitzador de moltes activitats que actualment s’estan desenvolupant al barri i en defineixen la seva idiosincràcia: mercats de segona mà, arrossades populars, concerts per joves, nadales al carrer, etc. Ha donat aire nou a l’associació de veïns i ha fomentat l’aparició de Remei Reviu i amb ell el discurs sobre la reapropiació dels béns comuns urbans i el reforç del sentiment de pertinença al barri. També participem de la Taula d’entitats joves de la Comunalitat de Vic i del Consell de Barri del Remei, un nou òrgan de governança que ha de permetre desenvolupar diferents actuacions estratègiques al barri. Tots aquests indicadors demostren un fort arrelament i vinculació al territori.

Trobada jove 3/09/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remei Truc 2020
Remei Truc 2020
Intercooperació i desenvolupament econòmic

En els mercats de segona mà o intercanvi potenciem l’economia circular i el consum responsable de productes. També quan organitzem esdeveniments procurem externalitzar els àpats a col•lectius de l’ESS que ofereixen servei de càtering com per exemple l’Associació La Mà Solidària. Valorem molt que tot el què fem tingui un retorn social, des d'una mirada anticapitalista.

Com a col·lectiu no tenim actvitat econòmica més enllà de la pròpia autofinanciació. Tot i així, la majoria d'ingressos els aconseguim mitjançant ajuts i donatius.

Sostenibilitat

El projecte és sostenible gràcies a l'energia i la motivació de les persones que estan al capdavant. Hi ha èpoques més bones i d'altres més fluixes. Depèn molt de la disponibilitat de cada persona en cada moment. Una dels majors reptes és el relleu generacional. Això en dificulta la seva escalabilitat. 

Relació amb l’administració

El grup de Joves del Remei ha participat en diversos espais municipals de decisió i definició de mesures per a la millora del barri. És membre del Consell de Barri del Remei i de la Taula d'Entitats Juvenils promoguda per la Comunalitat de Vic. 

La relació amb l'administració sempre ha sigut de col·laboració. Hem rebut assistència i suport per part de l'Oficina Jove de Vic (Vic Jove), ajudes econòmiques i suport logístic.

Impacte i replicabilitat

Un dels valors del grup és que ha sabut donar resposta immediata a una necessitat percebuda entre un col·lectiu de joves concret. Era un grup innexpert però de seguida va demostrar corresponsabilitat i maduresa, la qual cosa ha fet que guanyés reconeixement i prestigi dins del barri. Actualment té una estructura consolidada i això fa que sigui considerat com un actor més en la dinamització cultural i social del barri. El seu valor recau en l'autoorganització i en la implicació desinteressada dels seus membres pel bé del barri.