Torna a Comunalitats

Som de Salt

Breu descripció

El projecte de la Comunalitat de Salt en el 2022 va ser creat amb la intenció de generar espais d’enxarxament veïnal i de debat sobre necessitats col·lectives per a donar sortida comuna a mancances compartides, així com promoure la creació i consolidació d’espais d’intercooperació i ajuda mútua.

Dos anys després, seguim en aquesta línia i ens marquem els següents nous objectius:

Promoure el dret a la ciutat, com un dret comú i no individual, on de manera col·lectiva puguem transformar la ciutat de Salt per a que esdevingui un espai habitable.

Millorar la qualitat de vida de les persones que viuen al municipi de Salt, fent especial èmfasi en la millora de l’ocupabilitat i l’ocupació.

Enfortir i crear propostes de suport mutu o d’intercooperació, sorgides des de la mateixa ciutadania de Salt que s’autoorganitza per donar resposta a les necessitats socials i econòmiques.

Promocionar i dinamitzar l’activitat econòmica de Salt des de la proximitat i posant la vida i la seva sostenibilitat al centre, fent emergir així pràctiques d’economia social i solidària, d’economia comunitària, de cures i de comerç de proximitat i just.

Reforçar i fer créixer el teixit productiu i reproductiu, centrant-nos en una activitat econòmica i social que promou les relacions entre persones o grups de persones del propi municipi de Salt.

Facilitar i promoure espais de cooperació, coordinació i aprenentatge de petites empreses, xarxes veïnals, grups autogestionats, per fer créixer el mercat social de Salt.

Què treballem?

Ocupabilitat

Aquest eix d’actuació esdevé una plataforma fonamental per a la millora de l’ocupabilitat, amb un enfocament particular. És important subratllar que no aspirem a ser una oficina d’orientació sociolaboral, malgrat mantenir un diàleg continu amb l’espai municipal responsable d’aquesta tasca a Salt. L’enfocament d’aquest eix impulsa activament la creació d’espais de formació i d’interconnexió que fomentin el creixement personal i la construcció de xarxes de suport mutu. No aspirem únicament a proporcionar coneixements tècnics per al mercat laboral, sinó a crear un entorn en el qual la formació col·lectiva i la interacció amb altres participants siguin elements clau.

Les actuacions concretes dins l’Eix Ocupabilitat, i que actualment ja tenen un impuls i una voluntat ciutadana d’esdevenir, són molt variats: reactivació del comerç local; la formació en serveis ciclistes (logística, mecànica); la formació tèxtil assequible i de qualitat; l’espai de coneixement hortolà; la facilitació de l’aprenentatge de les llengües del territori; la facilitació de processos d’alfabetització orientats a prioritzar l’experiència i el diàleg cultural.

Drets de ciutadania

L’Eix Drets de Ciutadania emergeix com un recull de propostes que pretenen donar resposta a la realitat sociopolítica i econòmica actual. Salt, com moltes altres localitats, encara ha de superar el repte crucial de fer arribar la informació sobre drets fonamentals a tots els seus habitants. Aquesta manca de coneixement crea barreres significatives en qüestions com l’accés als serveis mèdics, els tràmits d’estrangeria i la comprensió dels drets vinculats a l’habitatge.

Així doncs, aquest eix no només és una resposta a aquesta manca de coneixement generalitzada, sinó també una iniciativa que pretén ser una eina educativa i transformadora. Algunes de les actuacions concretes que s’inclouen en aquesta línia de treball són: assessorament en estrangeria, habitatge i altres àmbits; impulsar càpsules formatives o l’acompanyament a propostes de projectes impulsades des de la ciutadania. Per tant, l’eix no és simplement una resposta a les mancances, sinó una oportunitat per construir una comunitat informada, capacitant-nos en col·lectiu per superar les barreres d’informació i posar els drets fonamentals al centre de l’agenda comunitària.

Cultura

A través d’aquest eix, hi ha la voluntat d’impulsar processos de democràcia cultural en els quals la ciutadania no només és convidada a consumir, sinó a proposar i governar les activitats i els programes culturals. Per a la consecució d’aquests objectius, us presentem algunes de les actuacions previstes: d’una banda, establir xarxes entre agrupacions i entitats amb experiència en arts comunitàries al territori, treballant colze a colze amb actors ja consolidats per fomentar sinergies i potenciar la riquesa de l’oferta cultural. És en aquest marc que es portarà a terme el festival d’arts comunitàries L’INEVITABLE.

Espais comuns i participació

Des d’aquest eix volem posar de relleu la importància de la participació ciutadana i una pràctica de la governança que revitalitzi els espais d’autogestió, considerant-los com a àmbits que no només fomenten la cohesió social sinó que també contribueixen a la millora del benestar general. Com exemples d’aquesta visió integradora es proposa implementar activitats com: Les Matianals a l’Hort per potenciar els horts com a espais de salut; impuls a l’obrador comunitari de costura; impuls a l’espai comunitari de reparació de bicis La Comucleta; creació de un servei per compartir objectes i recursos col·lectius fomentant així l’intercanvi i l’ajuda mútua entre entitats i persones de Salt.

Transversal

L’Eix Transversal és un àmbit d’actuació intern, que té com a objectiu principal donar coherència als projectes impulsats per la Comunalitat de Salt i que siguin representatius dels valors compartits amb la ciutadania. Aquest eix es caracteritza per tres mirades fonamentals que guien les actuacions i els eixos desplegats en el aquest pla de transformació socioeconòmica:

Mirada feminista transversal, que posa especial èmfasi en la igualtat de gènere, la valorització del treball no remunerat i la creació d’espais de participació equitativa.

Mirada antiracista i interseccional, per abordar la diversitat dels context socioeconòmic de Salt i les dinàmiques de privilegi-opressió.

Mirada d’economia circular, incorporant pràctiques que contribueixin a un model sostenible.

Qui som

Associació DOTA

L'Associació DOTA, dones per la formació, el treball i l'autoocupació, sorgeix l'any 2016 amb l'objectiu de millorar les condicions d'inclusió educativa, social i econòmica de les persones de Salt, des d'una perspectiva antiracista i feminista. L'activitat principal de l'entitat és en l'àmbit de la formació instrumental de dones adultes que han passat per processos migratoris, duent a terme classes de llengua i alfabetització en lectoescriptura.

ONG NouSol: 

NouSol és una entitat local, sense ànim de lucre, independent, decolonial, intercultural, feminista i antiracista. L'objectiu principal de l’entitat és l’empoderament de persones o col·lectius en situació de vulnerabilitat a través de l’educació, les arts, el lleure i des de l’acompanyament i el lliurament d’eines i coneixements per adquirir habilitats. A través de dur a terme projectes i models integrals de desenvolupament que generin canvis substancials en les persones i organitzacions amb les quals treballen.

Glam Comunicació

Cooperativa de llarga trajectòria al camp de la comunicació cultural. Treballa en projectes de comunicació d'equipaments culturals locals i d'arreu del territori català des d'una perspectiva integral: treballen des de la idea creativa fins al lliurement de l'art final passant pel claim, el disseny, el desenvolupament de diferents elements (anuncis, banners, lones, etc.), la redacció de continguts i la coordinació amb diferents col·laboradors. Han guanyat el premi Carles Rahola 2024 a la millor iniciativa de comunicació institucional pel disseny i comunicació de la Comunalitat Som de Salt.

Ajuntament de Salt:

L’ajuntament de Salt és un agent clau en tant que que ostenta la legitimitat democràtica del municipi. A més dels regidors i quadres polítics, es compta especialment amb l’assistència dels seus quadres tècnics de diverses àrees (desenvolupament econòmic, promoció de la ciutat, ciutadania i cohesió social, educació, etc.) per coordinar les accions del projecte amb les polítiques municipals.

Federació d'Entitats Socioculturals de Salt: 

La Federació d'Entitats Socioculturals de Salt és la responsable de la gestió de l'Ateneu Popular de Salt, essent un dels primers projectes de gestió comunitària de les comarques gironines, on es posa en pràctica la idea que sigui la pròpia ciutadania la que governi un equipament públic. Així doncs, des de les seves activitats i comissions genera espais per a participar, proposar i governar. A més a més, l'Ateneu és el lloc físic que acull el projecte Som de Salt i fa de paraigües de totes les altres entitats motores.

Agenda