Les Cosidores de Salt

Torna a Fitxes de bones pràctiques

Les Cosidores de Salt

Necessitat col·lectiva

La iniciativa sorgeig d'un grup de dones que ha coincidit i rebut una formació en costura i, un cop finalitzada, decideixen crear un projecte conjunt per autoocuper-se com a cosidores i reactivar el sector tèxtil a Salt.

Objectius i accions

L'objectiu principal es esdevenir una cooperativa de treball i autoocupar-se.
També es persegueix l'objectiu de fer que aquesta ocupació tingui valors com : l'economia social i solidària, la conciliació familiar, l'ecologisme etc.

Els serveis i productes que ofereix l'associació son: 
- Cursos i tallers.
- Confecció d'encàrrecs particulars.
- Confecció d'encàrrecs per a altres col·lectius i associacions.
- Producció de bosses, estoigs, boc'n'rolls, etc.
- Participació a fires.

Comunitat

Actualment l'associació està formada per 13 dones que dediquen 4-5h/dia al projecte.

1. Les integrants de la cooperativa

2. El projecte Comunalitats, l'Ateneu, altres associacions i projectes de Salt

3. Usuàries als tallers i consumidores

Governança

Les participants treballen conjuntament i es troben a diari, prenent les decisions de forma assemblearia.

Arrelament i compromís territorial

La pròpia difusió i el "boca-orella" les fa partícipes de les necessitats del territori tot i així estan presents a diferents espais del municipi, per exemple, el lloc de trobada actual és l'Ateneu Popular de Salt.

Intercooperació i desenvolupament econòmic

L'associació es relaciona estretament amb l'Ateneu, el projecte de Comunalitats, el col·lectiu de circ, l'associació de gegants, etc. i també col·labora en festes i fires del poble, per exemple, la Fira Tèxtil, el 50è aniversari de l'escola La Farga, etc.

Sostenibilitat

La sostenibilitat del projecte és possible gràcies a les persones que en formen part però si que hi ha una forta dependència del lloc/espai on es desenvolupa l'activitat, ja que és imprescindible disposar d'espai per guardar i utilitzar les màquines de cosir, les teles, etc. Així, en aquests moments disposar d'un espai propi és un dels següents objectius per a guanyar autonomia.

Impacte i replicabilitat

 

El que fa singular aquest projecte és el valor social i solidari de la cura i ajuda mútua entre les persones que en formen part i també la importància de tornar a posar en valor la confecció tèxtil, passat històric del poble de Salt.