Ateneu Popular de Salt

Torna a Fitxes de bones pràctiques

Ateneu Popular de Salt

Necessitat col·lectiva

El projecte Ateneu vol ser un agent sociocultural que organitza activitats i fa propostes adreçades al poble de Salt, participades per la població i amb els eixos de la cultura, l’educació i la transformació social com a elements centrals: un espai de trobada i de difusió obert a totes les manifestacions socials i culturals del municipi, tot vertebrat a partir de la gestió comunitària com a metodologia per funcionar a partir dels valors i principis de l’Ateneu.

L’Ateneu és fruit de la reivindicació de veïns/veïnes i entitats del municipi que durant 5 anys (2012-2017) van estar reclamant un espai del poble i pel poble dins l’equipament de l’antiga fàbrica de la Coma Cros.

Objectius i accions

L'objectiu principal del projecte és ser un servei sociocultural que desenvolupi activitats i propostes adreçades als veïns i veïnes del poble des de la promoció de la cultura, l’educació i la formació, els drets socials i l’associacionisme, participades i gestionades per la mateixa ciutadania.

L'Ateneu vol:
- Oferir un espai de relació i convivència que funcioni com a espai de trobada i de treball per a l’interès comú. 
- Oferir un espai de proximitat amb vocació de servei públic.
- Treballar el grup com a element socialitzador i integrador i de vertebració ciutadana. 
- Contribuir a la cohesió i la justícia social i fomentar la cultura i l’educació en totes les seves fórmules d’expressió.
- Enfortir les relacions socials entre les entitats, els veïns i les veïnes del poble. 
- Potenciar les relacions com a font de capital social per viure i construir junts.
- Potenciar el desenvolupament personal i la promoció comunitària.

Comunitat

La comunitat està formada principalment per les associacions que formen la Federació d'Entitats Socioculturals de Salt i per els veïns i veïnes que participen de l'assembles, les comissions i les activitats. 

També hi ha 5 persones treballadores.

Ajuntament

Altres associacions del municipi

Altres projectes del territori

Governança

Qualsevol persona pot formar part de l'Ateneu, implicar-se en una o més comissions de treball o simplement ser usuari/a del serveis i activitats.
Les decisions principals es parlen a l'assemblea general i al grup motor format per 6-8 persones que es troben quinzenalment. A l'assemblea hi assisteix com a mínim un representat de cada associació del municipi.

Arrelament i compromís territorial

L'Ateneu funciona com a punt de trobada i reunió de la ciutadania; punt de recepció i acollida i referent de suport del teixit associatiu i veinal, per aquesta raó detecta i recull fàcilment les necessitats del territori i de les persones.

Intercooperació i desenvolupament econòmic

L'Ateneu dona lloc al desenvolupament de projectes que es consoliden i tenen com a objectiu esdevenir cooperatives i/o generear autocupació, per exemple les Cosidores de Salt i la Comucleta.
A més el propi projecte crea llocs de treball per a la gestió del dia a dia i per a ampliar projectes i línies de subvenció.

Sostenibilitat

El projectes se sosté gràcies als grups de treball (comissions, grup motor), gràcies a la subvenció de l'Ajuntament en forma de conveni i a l'ús de l'espai públic i comunitari.

Impacte i replicabilitat

L'Ateneu és un projecte que fa créixer altres projectes! A més dona cabuda a moltes trobades i esdeveniments diferents, sempre posant al centre el valor de fer comunitat i cuidar les persones.