Comucleta - Taller obert d'autorreparació de bicicletes

Torna a Fitxes de bones pràctiques

Comucleta - Taller obert d'autorreparació de bicicletes

Necessitat col·lectiva

El projecte neix de la necesssitat de tenir un taller mecànic de bicicletes popular i crear un espai on fomentar l'autogestió (mecànica) i l'autostima ciclista.

Ha estat impulsat per tres persones ciclistes amb experiència en taller similars en altres ciutats, com el taller aitogestionat de Kan Kolmo (Girona).

Objectius i accions

Els objectius del projecte son:
-Disposar d’espai, d’eines, de material i d’expertesa i experiència per compartir.
-Fomentar l’ús de la bicicleta. 
-Revertir la violència vial.

La Comucleta ofereix:
- Servei de mecànica a col·lectius, entitats i institucions (ex. escoles).
- Metodologia “1 bici +”.
- Formació en circulació vial.
 

Comunitat

La Comucleta està formada per activistes, activistes professionalitzats i persones interessades afins al projecte. 

En formen part entre 15-30 persones, setmanalment.

1- Activites del grup gestor

2- Activistes que formen part de l'Assemblea Comucleta

3- Usuàries i participants del taller i les activitats

El projecte forma part de l'Ateneu Popular de Salt, la Federació d'Entitats de Salt, Girona pel clima, Extinction rebelion, 1 bici +, etc.

Governança

Les decisions i accions del projecte es prenen a l'Assemblea setmanal del "Grup gestor" i/o a l'Assemblea Comucleta cada 2 mesos.

La informació també arriba als/les participants per acta a través de Telegram.

Arrelament i compromís territorial

Les necessitats del territori es recullen participant d'altres projectes i assemblees com: l'Ateneu, la Federació d'Entitats de Salt, Girona pel clima, Extinction rebelion, 1 bici +, etc.

La Comucleta també organitza trobades i jornades activistes amb altres col.lectius com la Comucletada amb Massa Kritica (trobada de ciclistes en massa en el medi urbà).
 

Sostenibilitat

Aquest projecte compta amb un espai públic i comunitari per al desenvolupament de l'activitat , amb donacions pel que fa al material i el voluntariat com a força de treball.