D/Forma

Torna a Fitxes de bones pràctiques

D/Forma

Necessitat col·lectiva

El projecte s'origina creant un equip d'artistes amb la voluntat de representar altres pràctiques artístiques, generar activitat i intervenir en espais públics.

Objectius i accions

Els principals objectius de D/Forma son:
- Cear una xarxa d’artistes.
- Generar espais de treball comunitari des de la horitzantalitat.
- Estimular la reflexió i el pensament crític.
- Reforçar mitjançant el treball col·lectiu espais intergeneracionals.
- Promoure les pràctiques artístiques a l’espai públic.

El projecte ofereix:
- Tallers
- Col·laboracions amb festivals del territori.
- etc.

Comunitat

1. Persones actives

2. Persones que participen a les iniciatives espontàniament

3. Som de Salt (Ateneu)

Ateneu Popular Salt (Comunalitats)

Associacion si projectes del municipi

Escoles

Associacions de veïnes, etc.

És un projecte molt recent format per una desena de persones, algunes en formen part més activament i altres més puntualment.

Governança

Qualsevol persona en pot formar part sempre hi quant tingui inquietuds artístiques, pensament crític i ganes de fer treball en equip.

Es pot col·laborar amb el projecte de forma activa o puntualment en propostes concretes.

Els canals de paricipació i difusió son el grup de whatsapp i les trobades a l'Ateneu (Salt).
Les actes de les reunions es pengen en un drive compartit. La forma d'autoavaluació es fa en forma de reunió de tancament i els tallers es revisen amb els/les participants.

Arrelament i compromís territorial

Formar part activa i "atenta" del territori és la principal forma de detecció de necessitats i injustícies del context i l'entorn. També, la participació amb altres projectes de l'Ateneu i Comunalitats, associacions de veïnes, escoles, etc. 

Intercooperació i desenvolupament econòmic

Una de les voluntats del projecte és donar valor al treball artístic i millorar les condicions laborals de les professionals que s'hi dediquen. També s'ofereix als diferents projectes veïns la possibilitat de fer la imatge i gràfica per a la seva difusió (exemple: cartells).

Sostenibilitat

La principal font de recursos del projecte és l'autofinançament, el suport de Comunalitats i les subvencions de convocatòries públiques. Però, el més important per a la sostenibilitat del projecte és gent amb ganes i inquietuds, espai de trobada i espai de taller i magatzem pel material i difusió.

Impacte i replicabilitat

Els punts forts del projecte son que cap dels artistes ha imposat la seva pràctica artística, sinó que tot s'ha decidit horitzontalment entre artistes i participants. El projecte posa èmfasi en "escoltar l'espai" i en donar importància al procés i no tant al resultat.