Torna a Comunalitats

Comunalitat Benviure

Breu descripció

La Comunalitat Benviure és una xarxa local formada per entitats, ciutadania, iniciatives d'economia social i solidària i administracions públiques, que s'articulen per a potenciar, de manera cooperativa i comunitària, un desenvolupament econòmic transformador que posa la vida i les persones al centre. Fonamentant-nos en les economies comunitàries i feministes, la mutualització de necessitats i la participació del comú.

Què treballem?

Habitatge i Sobirania energètica

Assessoria energètica per a llars i comerços. Enxarxament per solucions habitacionals

Sobirania alimentària

Activació de comunitats de consum i habilitació de sistema de cuina comunitària. Activitats formatives sobre sobirania alimentària

Cures

Habilitació i acompanyament de comunitats de suport en benestar i salut mental. Activació de comunitat d'hort comunitari

Qui som

Llobregat 47 SCCL

AT2 Acció transversal per a la transformació social

Fundació Esperanzah 

Som Equeix Social

Amb un parell

Amics d'el Prat

Associació Cultural Comunitaria Sant Cosme

 

ENTITATS PARTICIPANTS

Ajuntament del Prat

Xarxa economia solidària del Baix Llobregat

Plegats per l'economia solidària i cooperativa del Baix Llobregat

Asociación La Claqueta Social

GATS

Agenda