Torna a Comunalitats

La Traginera

La traginera  Comunalitats Urbandes Ciutat Vella Barcelona
Breu descripció

La comunalitat urbana de Ciutat Vella neix del fort teixit associatiu i l’ampli bagatge comunitari del barri del Raval, amb la voluntat d’estendre la seva actuació a tot el districte de Ciutat Vella.

El Raval és un territori que, davant totes les crisis esdevingudes en els darrers deu anys, ha demostrat resiliència, creativitat i resistència.

Treballarem per enfortir el desenvolupament local a través de la participació ciutadana. 

Tots els agents presents al territori que ho desitgin –veïns/veïnes, petites empreses, entitats del tercer sector i entitats públiques– projectin una visió de futur compartida aportant solucions sostenibles en matèria ambiental, econòmica i social, que incrementin el seu capital social i enforteixin el benestar col·lectiu.

Què treballem?

Sobirania alimentària: Alimentació i suport mutu

Volem donar suport a l’ecosistema de projectes de l’àmbit de l’alimentació sostenible, enfortint el treball en xarxa que posi en el centre el dret a l’alimentació i la sobirania alimentària, per generar noves oportunitats formatives, laborals i econòmiques des de l’Economia Social i Solidària.

L'alimentació sostenible vol reduir el malbaratament alimentari, alhora que promou producció d’aliments que redueixi les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i potenciar hàbits d'alimentació responsables. Aprofitar les xarxes de suport mutu existents d’alimentació i potenciar d’altres en col·laboració, amb el sector de restauració i també entorn de les escoles, com un factor de democratització dels hàbits alimentaris saludables, és un dels nostres objectius.

Habitatge i Sobirania energètica: Habitatge i Cooperació

Fer de l'habitatge de Ciutat Vella un habitatge digne, saludable, energèticament sostenible i assequible. Generar ocupació en el sector de la construcció, amb manca de relleu generacional, des d'una visió d'economia col·laborativa.

Generar una xarxa en el territori per a acomplir tasques de detecció i diagnòstic de casos de infrahabitatge per garantir una vida digne-saludable-sostenible. Potenciar la creació de projectes d'ajuda mútua publico comunitaris i cooperatius. Explorar fórmules per a la cooperació en la rehabilitació energètica d'habitatges, a partir de petites intervencions o arranjaments per un habitatge més sostenible. Crear llaços entre els treballadors/ores, els autònoms/mes i entitats de la comunalitat per al desenvolupament d’una pràctica d’intercooperació sectorial entorn de la construcció i rehabilitació d’habitatges.

Espais comuns i participació

Treballem per generar projectes amb i pel territori que contribueixin a crear i governar de forma compartida espais comuns més saludables, inclusius i diversos.

Potenciar els espais comuns, sensibilitzar-nos conjuntament de com compartir millor aquests espais i potenciar-ne la governança com a béns comuns urbans. Conjuntament amb les demandes ciutadanes creant sinergies que millorin i actualitzin els nostres espais compartits. Crear ponts que potenciïn la participació ciutadana i dels moviments populars als espais institucionals -generar agència per fer-nos partícips dels recursos institucionals.

Qui som

Impulsem

Desenvolupament econòmic en clau ESS i l’Eix d’Espais Comuns i participació de La Traginera.

Centre d’educació, formació i iniciatives econòmiques alternatives.

Treballen per a la millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans, desenvolupant accions de caràcter integrador en els àmbits educatiu, social, laboral i de formació permanent.

Tot Raval 

Dinamització territorial i enxarxament de La Traginera.

La Fundació Tot Raval està formada per una cinquantena d’entitats socials, centres educatius, institucions culturals, associacions comercials i persones vinculades al Raval que treballem en xarxa per millorar la cohesió social, la convivència i la qualitat de vida al barri, així com per fomentar el sentiment de pertinença a un dels barris més densament poblats i més diversos de Barcelona.

laboqueria taller arquitectura

Eix Habitatge i cooperació de La Traginera.

Cooperativa d'arquitectes. Tenen la voluntat d'acostar l'arquitectura a
les persones analitzant els aspectes socials, econòmics
i mediambientals per incorporar-ho als projectes.
Treballen en processos creatius formatius i constructius on l'economia reverteixi en el territori.

Fundació Surt 

Eix Alimentació i suport mutu de La Traginera.

Surt és una entitat d’acció social que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i per eradicar les discriminacions per raó de sexe, amb la vista posada en assolir una societat amb equitat de gènere efectiva.

Colectic

Comunicació de La Traginera.

Colectic és un projecte cooperatiu sense ànim de lucre que treballa per la inclusió, l’autonomia i l’apoderament de les persones i les comunitats als àmbits social, laboral i tecnològic; tot entenent i utilitzant la tecnologia com una eina de participació i transformació social.
 

Agenda

Ràdio Rambles amb La Traginera.Autogestió sonora en Colectic & XRCB per a Ciutat Vella

-