Què són els béns comuns?

Un recurs compartit per una comunitat, que s’organitza per tenir-ne cura i així poder accedir-hi. Es consideren béns comuns perquè es gestionen de forma inclusiva i democràtica.

Què és el programa Comunalitats urbanes?

És una iniciativa del Departament d’Empresa i Treball que vol impulsar una organització més justa de l’economia amb la creació i l’enfortiment dels béns comuns. El seu objectiu és fomentar les xarxes de suport mutu i els projectes econòmics arrelats al territori. 

Què és una comunalitat?

Una agrupació de les empreses, entitats, cooperatives, institucions i persones que viuen a un mateix territori i que s’han organitzat per impulsar l’economia del municipi i la creació de xarxes de cooperació entre el veïnat.