Torna a Comunalitats

Oficina de les Comunalitats urbanes

Breu descripció

El programa compta amb l’Oficina de les Comunalitats urbanes, qui coordina i acompanya a la Xarxa de les 22 Comunalitats en vistes d’afrontar conjuntament els reptes compartits.

L’Oficina ofereix diversos serveis, recursos i metodologies per entomar el programa tant per la seva vessant individual, acompanyant a cadascuna de les Comunalitats, com en la perspectiva de la Xarxa. Entre d'altres, s’hi troben recursos formatius i mètodes d’autodiagnosi, marcs conceptuals i argumentaris sobre els béns comuns i el dret a la ciutat. També, procura un seguiment i una assistència tècnica i metodològica de les actuacions, oportunitats i recursos generats per part de les Comunalitats.

L’Oficina treballa amb l’objectiu de generar una xarxa que en un futur pugui autosostenir-se, així com vertebrar una governança descentralitzada i connectada de manera òptima amb les estructures públiques.

L’Oficina de les Comunalitats urbanes també s’ha aprovat arran d’una convocatòria pública en el marc del programa. Actualment la gestiona l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona IDRA.

Agenda