Torna a Comunalitats

La Florida s'aveïna

Breu descripció

L'Hospitalet està associada a processos migratoris que sovint comporten la demonització d’aquells col·lectius que han arribat en condicions precàries, provinents de zones rurals, on les seves formes de sostenir la vida econòmicament han quedat obsoletes per la pressió i la imposició de l’economia de mercat. Per això volem treballar sobre la genealogia de les cures a fi d’establir ponts de connexió entre les veïnes que van arribar als anys seixanta i les que han arribat més recentment i assajar i valorar pràctiques i formes d’organització adreçades a una gestió comunitària de les cures. 

Parlar de cultura i Economia Social i Solidària implica trencar amb l'imperant mercantilització de la cultura. Aquesta mercantilització s'ha normalitzat fins al punt de confondre la democratització de la cultura amb garantitzar l'accés al consum cultural. Des d'aquest eix volem fomentar la democràcia cultural, entesa com el dret a participar activament en la producció cultural per poder desenvolupar i posar en circulació les nostres formes de ser i estar al món.

L’eix d’agroecologia i ecofeminisme proposa treballar al voltant de sistemes productius i de reproducció de la vida mediambientalment sostenibles i socialment justos per implementar de nou sistemes agraris vinculats a la cura i la redistribució dels recursos, per això necessitem incidir en el tipus de societat que construïm i que dotem de sentit.

Què treballem?

Sobirania alimentària: agroecologia i ecofeminismes

 • Visibilitzar els projectes d’ajuda mútua, xarxes de suport mutu d’intercooperació i de comuns urbans.
 • Assajar un Pla de Dinamització Local Agroecològica (PDLAe) a la Florida-Les planes implicant diferents agents i persones del territori en el seu disseny i implementació, i generant espais d’acció conjunta amb els ens locals.
 • Assajar vies d’organització de relacions socioeconòmiques basades en el suport mutu i no en la mercantilització, l’explotació i l’acumulació.
 • Augmentar el consum responsable i el mercat social i de proximitat.
 • Augmentar el nombre de famílies vinculades al consum agroecològic a través de cooperatives de consum i explorar la vessant cultural i comunitària d’aquestes organitzacions.
 • Incidir en la compra de producte ecològic per l'administració pública, menjadors escolars, casals de gent gran... I en la gestió d’aquestes cuines com a cuines comunitàries i espais de creació i política amb fórmules cooperatives.

Propostes d’acció:

 • Xarxa de suport mutu
 • Escola popular 
 • Laboratori de cuina 
 • Sote l'asfalt l'horte

Cures, drets de ciutadania i comerç migrant

 • Treballar per al sentit de pertinença, cohesió social, construcció col·lectiva i participació directa de la ciutadania acompanyant el procés d’arrelament social dels veïns i veïnes sense papers.
 • Formar i informar per enfortir els drets ciutadans amb implicació activa de la comunalitat.
 • Recuperar i revisitar la construcció de les memòries de les lluites veïnals i ciutadanes des d’una mirada feminista, parant atenció a la història de les cures.
 • Crear llaços entre treballadors/treballadores/autònomes o els comerços i la població organitzada entorn a la cooperativa de consum Keras Buti.
 • Incorporar principis de l’economia social al comerç local recollint la seva idiosincràsia per posar en valor el seu rol com agent actiu d’economies de proximitat i justes als barris.
 • Facilitar l’autoorganització dels comerciants immigrants creant espais de treball conjunt i intercooperació entre el petit comerç. 

Propostes d’acció:

 • Orientació jurídica
 • Cursos d’arrelament social
 • Les cures al carrer

Cultura: Cultures subalternitzades

 • Estendre els valors i les pràctiques de l'ajuda mútua, l'ESS i el dret a la ciutat.
 • Treballar per al sentit de pertinença, cohesió social, construcció col·lectiva i participació directa de la ciutadania.
 • Recuperar i revisitar la construcció de les memòries de les lluites veïnals i ciutadanes des d'una mirada crítica i propositiva per la construcció del nostre present. Revisar el relat històric i desarrollista sobre la construcció del barri.
 • Fomentar l'autonomia i la capacitat crítica dels veïns i veïnes de La Florida per tal de construir col·lectivament nous imaginaris que trenquin l'estigmatització del territori i obrir vies de diàleg amb altres realitats socials i culturals.
 • Construir espais comunitaris de creació contemporània des de la pluralitat cultural, generacional i de gènere que promoguin el diàleg i el treball en xarxa al barri entre entitats, associacions i veïnat.
 • Enfortir la xarxa de treball dins la comunalitat amb grups formals i informals per promoure l'esperit crític i enfortir l'autonomia de la ciutadania en la construcció dels seus hàbitats i de les seves pràctiques culturals.
 • Fomentar el paper dels nens, nenes i joves com agents actius en la creació cultural i artística, així com explorar a través de les pràctiques de l'art identitats transfrontereres que trenquin estereotips i deconstrueixin la demonització del jovent dels barris perifèrics.
 • Impulsar a través de perspectives feministes i d'ESS la projecció social de la comunitat de La Florida i fomentar el reconeixement i la comprensió mútua entre els diferents grups culturals i socials, tot incidint en la deconstrucció de la percepció de violència que travessa el territori per tal de revertir l'imaginari envers el conflicte, convertint-lo en un espai de possibilitat i canvi, emprant per aquesta finalitat la creativitat col·lectiva.

Propostes d’acció:

 • Ràdio comunitària
 • Cinema al barri
 • A jugar al carrer
Qui som

La Florida s’aveïna és una proposta encapçalada per la cooperativa de consum agroecològic Keras Buti, amb l’agrupació de les associacions de dones migrades Mujeres unidas entre tierras i Mujeres Pa'lante, l’Associació de veïns i veïnes de La Florida i la cooperativa de treball Cuidem amb cor. Som entitats, que tot i trobar-nos en un barri amb teixit associatiu afeblit pel progressiu desmantellament de les formes d’autoorganització, seguim treballant des d’una lògica comunitària per tal d'enfortir l'economia social i solidària.

Renovem la participació amb l'Associació Cultural Radio, Cinema al barri, LaFundició SCCL, la Biblioteca de La Florida, l’associació Keras Buti, l’Associació Lacho Baji Cali, Alterbanc, l’IES Eduard Fontserè, l’AFA Pau Vila, la XESLH i hem sumat noves aliances com els grups juvenils Altaveu Jove i Amra, l'Escoleta popular d'idiomes, Esplai la Florida, Japi, La Llumeneta, Aassmi, L'Henbici, Paletas.coop i Ecocentral.

Agenda