Torna a Comunalitats

La Descomunal

Breu descripció

La descomunal és la primera Comunalitat Urbana a la ciutat de Lleida que neix amb l’objectiu de protegir i potenciar la xarxa econòmica i comunitària. Tot això, a través de l’economia social i solidària de la ciutat de Lleida, donant valors a nous projectes d’ajuda mútua que puguin néixer de la mà de l’esforç del teixit veïnal i associatiu, del comerç de proximitat, de les xarxes de suport mutu i de les persones treballadores.

De manera més concreta atenent a les característiques de la zona de la Comunalitat intentem donar resposta als diferents objectius:

 • Potenciar noves formes d’organització i autoorganització al territori que permetin la creació de llocs de treball.
 • Incrementar la vida comunitària i la participació ciutadana, reforçant les capacitats de les entitats, per eliminar la fragmentació procurant consolidar noves relacions sòlides de suport mutu.
 • Treballar el sentit de pertinença, de cohesió social, de construcció col·lectiva i d’autoorganització per una participació plena en els projectes dins de la Comunalitat.
Què treballem?

Ocupabilitat

Davant la preocupació per l’elevat índex de població juvenil en risc d’exclusió social i amb poques oportunitats d’accés al món laboral (baixa ocupabilitat), aquest eix pretén oferir oportunitats d’aprenentatge i formació per reforçar les seves habilitats i obrir noves vies d’inserció laboral. Treballant a través de la seua pròpia xarxa, anomenada ENTER, creem espais d’acompanyament per facilitar el reforç en l’adquisició de valors com la responsabilitat, el treball col·lectiu i l’esforç a través d’acompanyaments. També crear xarxa entre els recursos presents al territori en els àmbits formatius i d’inserció sociolaboral. Impulsar espais que propiciïn el sorgiment d’iniciatives col·lectives que donin resposta a les necessitats comunes, de la ciutadania i territori des de la mirada de l’economia social i solidària. I finalment, construir a través de la xarxa, un cicle d’activitats i jornades relacionades amb l’ocupabilitat. 

Cultura

Entenem la cultura com una eina de transformació social. Pretenem treballar perquè permeti consolidar la cohesió en els barris, per possibilitar un accés universal a la cultura a totes les persones i aproximar-la a la quotidianitat de les seves vides. Per tot això, i a través d’una xarxa anomenada ENRE9, estem construint de forma comunitària un festival d’arts escèniques de carrer, una escoleta popular d’arts, sortides culturals amb població vulnerable i l’enxarxament dels professionals del món cultural de la zona.

Esport

En molts casos, la pràctica de l’esport és un mitjà excel·lent per prevenir i tractar malalties, és una via per ampliar les relacions socials i una alternativa als estils de vida que són perjudicials per a la salut. Aquest eix, de forma inclusiva, pretén atendre a la població en risc d’exclusió social oferint un futur digne i saludable a les persones, treballant per oferir productes esportius a l’abast de tothom. Treballa a través de la seua xarxa, anomenada REMOU, per consolidar l’estructura base de la UE Gardeny com a gran potencialitat a la zona i espai referent en aquests barris.

Crear de forma comunitària unes rutes saludables que puguin engranar-se amb la gran tasca de salut comunitària que s’està consolidant a la Mariola i obrir un gimnàs social. Tot aquest treball, a més a més, es vol fer des d’una perspectiva crítica, inclusiva, intercultural i feminista, entenen que a vegades en l’esport es reprodueixen espais, rols, actituds i dinàmiques que no permeten arribar a una igualtat real.

Drets de ciutadania

És un eix transversal que travessa tota la resta d’eixos. El nostre principal territori d’actuació són els barris de La Mariola i els Blocs Joan Carles, dos dels barris amb més grans desigualtats etno-socials de tota Lleida. La idea és que la gran majoria d’accions a realitzar tinguin impacte sobre les desigualtats, així com potenciar el treball des de la perspectiva intercultural, per a la millora de la participació i l’activisme social. A més a més, s’encaren directament temes com l’antiracisme i l’autoorganització a partir de cicles temàtics per crear activisme, consciència i participació comunitària.

Qui som

El comité activador està conformat per les següents entitats:

 • Companyia de Comediants la Baldufa: amb una trajectòria de 25 anys al territori i situats al barri de la Mariola, aposten per la creació d’espectacles d’arts escèniques d’alta qualitat artística, multidisciplinaris, adreçats a tots els públics però majoritàriament al públic familiar, i amb un rerefons social important. A més a més, des del 2008 organitzen i gestionen el Festival Esbaiola’t a les Valls d’Àneu, un festival d’arts escèniques per a tots els públics als Pirineus Catalans. Comptem amb el seu gran bagatge per liderar l’eix cultural de la Descomunal i el festival Enre9.
 • Fundació Champagnat: duen a terme la seua acció principalment a través de les escoles i obres socials, també desenvolupen projectes en el món del lleure i la solidaritat. A través de la seua acció pretenen promoure la millora de la qualitat educativa, especialment mitjançant la formació permanent del personal dels centres Maristes de Catalunya, així com la formació, instrucció i educació en tots els seus aspectes. Per altra banda, també contribueixen a la promoció i assistència de les persones més necessitades, especialment mitjançant l’acció social de grups organitzats, i promoure el voluntariat social. Posant la mirada en la comunalitat, des de fa més de 15 anys compten amb un projecte d’acompanyament a la inserció laboral anomenat Calidoscopi, situat al mateix barri de la Mariola. També un Servei d’Intervenció Socio-educativa Municipal que es diu Pas a Pas, atenent les necessitats d’infants, joves i famílies d’aquests barris de forma continuada. A través de la seua llarga experiència i arrelament al territori de la comunalitat, lideraran l’eix d’ocupabilitat.
 • Unió Esportiva Gardeny: és un club Esportiu fundat al 1970 situat al barri de la Mariola. La seua intenció tracta en ajudar a formar a les noies i nois del propi barri. La seua missió és la inserció social a través del futbol en clau de valors, tant dels mateixos professionals del club com d’infants, joves i famílies. En aquest cas, lideraran l’eix esportiu donada la seua rellevància i referència al territori.
 • Ajuntament de Lleida: Des del departament de Participació Ciutadana de la Regidoria de Consum, Comerç, Mercats i Participació treballen per connectar l’administració pública local amb la ciutadania i a la inversa. Aquest objectiu es materialitza a través d’impulsar la implicació de la ciutadania en el disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques relacionades en diferents àmbits, per tal d’obtenir uns resultats més eficaços, eficients i de més qualitat democràtica. El departament acompanyarà de forma transversal tot el projecte, sent l’agent aglutinador i coordinador. 

També compta amb la participació d’altres entitats. Les entitats participants formen part dels barris de la Comunalitat i són referents en els seus àmbits d’actuació. Comparteixen un sentiment de territori, acció social i treball comunitari molt presents en el seu dia a dia i tenen interès a continuar treballant a través de la Descomunal per crear xarxa i millorar el desenvolupament econòmic i social de la zona. Són les següents:

 • Associació Cultural Castell de Gardeny
 • Associació Nostalgia Lleida
 • Associació Senegalesa de Lleida i Província
 • Associació Futur
 • Associació de Veïns Turó de Gardeny
 • Associació AREMI
 • Escola Magí Morera i Galícia
 • Mariola en moviment
 • Salesians Sant Jordi PES – Lleida
 • Escola Santa Maria de Gardeny de Lleida
 • INEFC
 • Troballes Empresa Inserció SL 
 • Fundació Alosa 
 • La Maleta Creativa SCCL

Agenda