Torna a Comunalitats

Comunalitat de Valls

Breu descripció

És un projecte destinat a potenciar l’economia de proximitat a Valls, posant especial atenció al Centre Històric, donant impuls a nous projectes que neixen de la mà del teixit veïnal i associatiu, del petit comerç, de les xarxes de suport mutu, les associacions veïnals, i les persones treballadores autònomes.

Què treballem?

Esport Popular: 

Club Esportiu Popular: L’objectiu del mateix és fomentar la pràctica col·lectiva dels diferents esports on els eixos centrals siguin la vinculació amb la comunitat i incentivar la pràctica esportiva com un espai de socialització i oci alternatiu basat en el benestar col·lectiu per sobre de la competitivitat, així com donar ús a espais i instal·lacions públiques existents.

Cures: Suport a domicili, Atenció a la Salut Mental

El servei de Suport a Domicili forma i assessora a persones immerses a l’economia submergida en la creació d’un projecte d’autoocupació en l’àmbit de la neteja i la cura a les persones. Des de la comunalitat es vol dissenyar un circuit econòmic basat en l’ajuda mútua que comenci amb la formació professionalitzadora en neteja i cures que incorpori l’agrupació de professionals sota un projecte cooperatiu i esdevingui un agent comunitari i de bon veïnatge a la Comunalitat de Valls.

Atenció a la Salut Mental

 •  
 • Línia 2: S’està creant una xarxa coordinada de professionals per donar resposta a l’alta demanda de persones que necessiten atenció psicològica, però que no disposen de recursos suficients per a pagar les tarifes habituals.
 •  

Sobirania alimentària: Abastiment agroecològic

Generar un projecte d’intercooperació d’abastiment agroecològic, posant en contacte els diferents agents relacionats en l’àmbit agroecològic així com veïnes i veïns de la ciutat i la resta d’entitats per tal de potenciar l’ús d’obradors compartits, la planificació agrària i els horts comunitaris. 

Cultura: Cultura i Art

Impulsar un projecte cultural comú, com a espai d’intercanvi d’idees. A part d’un espai simbòlic de debat també es dota d’un espai físic autogestionat per les mateixes creadores, un lloc de trobada on les diferents disciplines artístiques puguin convergir i alimentar-se entre elles. Aquest punt de trobada està situat a la segona planta del Casal Popular La Turba.

Sobirania energètica: Comunitats energètiques

Constituir una agrupació d’autoconsum que consumeix energia renovable a través d’una instal·lació de plaques fotovoltaiques. Aquest ha d’estar format per diferents agents -ciutadania, administració local i/o empreses- que cooperin i s’involucrin en la producció, distribució i ús d’energia amb l’objectiu d’oferir beneficis mediambientals, econòmics i socials.

Espais comuns i participació: Banc de recursos, Reutilització de material

Potenciar els circuits de reutilització de recursos generant una xarxa d’ajuda mútua que articuli la reutilització de mobiliari per a locals i habitatges i el lloguer de material puntual mitjançant la creació d’un banc de recursos i una biblioteca de les coses en la població de Valls. 

Habitatge: Rehabilitació d’habitatges, masoveria

El servei de masoveria urbana posa en contacte propietaris/es d’habitatges de Valls amb necessitat de rehabilitació amb persones interessades en la masoveria que vulguin fer-se càrrec de la gestió i rehabilitació d’un habitatge. En aquest servei es duu a terme una valoració de l’immoble on es concreten les necessitats de rehabilitació de forma específica, es busquen les persones masoveres adequades per a cada projecte i es redacta un contracte de masoveria urbana on consta el projecte tècnic, econòmic i financer de cada cas. 

Comerç de proximitat

 • Viver comercial. Per tal de potenciar el teixit comercial del Centre Històric es vol recuperar locals sense activitat per a oferir a emprenedors/es la possibilitat d’iniciar la seva activitat amb uns preus públics ajustats.

 

Activisme i autoorganització: Escola d’activisme

L’Escola d’Activisme és un espai de trobada i formació enfocada en el treball de temàtiques transversals que afecten el conjunt de la societat, proporcionant eines per a la mobilització i transformació social i generant espais de trobada i debat entre diverses organitzacions i moviments activistes, així com amb el conjunt de la societat. 

 

Educació Popular

 1. Escola Popular de Valls: És un espai educatiu autogestionat, destinat a acompanyar infants i joves amb una perspectiva de pedagogia popular i crítica. Es tracta d’un projecte comunitari que estaria ubicat al centre històric, implicant a famílies del barri i joves compromeses que vulguin involucrar-s’hi.

 2. Universitat Popular de l'Alt Camp: Aquest projecte neix de la necessitat de construir un espai d'aprenentatge des de i per als moviments socials de base, com un procés permanent de formació. Així doncs, es busca generar un espai de recerca, creació i producció col·lectiva de pensament crític.

Qui som

Comité activador:

La Titaranya SCCL, Associació Cultural l’Aleta, IMDL Vallsgenera, Associació Egueiro, Associació de Veïns del Barri Antic

Entitats participants:

 • Eixam SCCL
 • Comerç de Valls
 • Regidoria d’Acció Cívica i Joventut
 • Grup de Consum la Bajoca
 • Produccions Saurines SCCL
 • Milmans Assessoria SCCLP
 • Camins Km 0
 • Associació Adela (Valls en transició)
 • Associació de Restauradors de l’Alt Camp
 • L’Economat SCCL
 • Punt D’Accés SCCL
 • Associació Centre d’Estudis Llibertaris
 • Institut Jaume Huguet
 • Institut Narcís Oller
 • Institut Serra de Miramar
 • Federació d’Associacions de Veïns de Valls i Pedanies
 • Associació del Portal Nou
 • Associació de Famílies d’Abusos Sexuals Infantils de Tarragona (AFASIT)
 • Associació Cultural Islàmica
 • Regidoria d’Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric 
 • Associació d'artesanes vallenques (La Draperia).
 • Creadores del 2n pis
 • Restauran La Licorera
 • Restaurant Portal 22
 • AEiG Verge de la Candela

Agenda