Torna a Comunalitats

Comunalitat de Reus Sud

Breu descripció

Volem identificar necessitats, demandes i oportunitats per impulsar l’enfortiment de la Comunalitat urbana de Reus Sud, el teixit socioeconòmic, i les relacions d’ajuda mútua ja existents. També, treballem per fomentar la creació i l’enfortiment de cooperatives, béns comuns urbans relacionals i altres pràctiques transformadores com a forma col·lectiva de resolució de necessitats econòmiques, laborals, socials i culturals. La Comunalitat també acompanya les xarxes (associacions o agrupacions) de petit comerç de proximitat, de treballador/es autònoms/es, veinals, així com xarxes de consum, de cures, d’educació en el lleure i de formació per avançar en l’assoliment de les 5 sobiranies (energètica, alimentària, residencial, de cures comunitàries i cultural).

Què treballem?

Cures

La covid-19 i les seves conseqüències en el sector sociosanitari va posar de manifest el treball informal l’economia submergida, la precarietat laboral, la pèrdua de treball, la nova esclavitud basada en l’intercanvi desigual de treball a canvi de sostre i menjar, sense obviar la vulnerabilitat de les treballadores de l’àmbit de les cures davant de la violencia física, psicològica i sexual. Així mateix, també es va permetre evidenciar la importància social i econòmica del treball de cures fet històricament per les dones, sense reconeixement ni remuneració econòmica. En aquest context, i veien la importància i necessitat del treball de cures com a base de teixit social i econòmic.

Cultura

Entenem la cultura com una activitat humana essencial, que agrupa diferents visions, realitats culturals de la comunalitat i que passa necessàriament per treballar el sentiment de pertinença i la interculturalitat. En aquest sentit, es fa feina per promoure un model cultural participatiu, decididor i que generi processos de creació entre totes les xarxes de la comunalitat i procesos culturals de socialització. Aquest eis s’elaborarà des de diferents àmbits (arts, tradició i patrimoni, coneixement i comunicació, educació i lleure)

Habitatge

Des de la sobirania d’habitatge es treballa per assolir un model de provisió residencial que satisfaci plenament les necessitats residencials de la població com a objectiu final de la seva acció comunitària. És a dir, volem recuperar el valor d’ús de l’habitatge i posar èmfasi en el fet social de residir-hi, d’habitar-lo. Utilitzar el concepte «residencial» ens permet superar els límits físics d’un habitatge i centrar-nos en els problemes que afecten les persones en l’estructura social. Ens permet entendre les diferents manifestacions del problema (persones sense sostre, asentaments, desnonaments, sobreocupació,...) ubicant-nos més enllà de les quatre parets de cada habitatge, projectant-nos al municipi i a la comunitat. 

Sobirania energètica

Dret dels individus, les comunitats i els pobles a prendre les seves pròpies decisions respecte a la generació, distribució i consum d’energia, de manera que aquestes siguin apropiades a les circumstàncies ecològiques, socials, econòmiques i culturals, i sempre que no afectin negativament a tercers. 

Sobirania alimentària

És el dret dels pobles a determinar les polítiques agrícoles i alimentàries que els afecten: a tenir dret i accés a la terra, als recursos naturals, a poder alimentar-se de forma sana i saludable, a protegir i a regular la producció i el comerç agrícola interior amb l’objectiu d’aconseguir un desenvolupament sostenible i garantir la seguretat alimentària. 

Econòmic

Capacitat de la societat de generar alternatives d’autofinançament, d’aprofundiment de la connexió de la societat cap a la economia del seu territori, de generar monedes locals de circuit curt, és a dir, que locament tinguem la capacitat d’autogestionar aspectes claus de l’economia. 

Qui som

Llars familiars, Reus Refugi, Icaria Cooperativa, Les abelles i Mas Carandell (com Ajuntament de Reus)

Agenda