Sessió 4 | Els béns comuns en la política pública

Torna a Agenda

Sessió 4 | Els béns comuns en la política pública

Taula rodona i debat obert

Els marcs legislatius, normatius i administratius no estan fets per afavorir l’entesa entre les administracions públiques i les comunitats locals. Per contra, l’Estat ha construït una clara aliança amb el sector privat mercantil que, a través de partenariats públic privats (PPP), empreses mixtes de capital, consorcis, licitacions, etc., ha anat cedint recursos i infraestructures a un sector privat guiat pel lucre i sense condicions de retorn als territoris i comunitats on operen. 

Davant d'aquesta praxis hi ha moviments que reclamen un tracte “igualitari” amb el sector públic per a la gestió de recursos per part de comunitats locals. Aquesta demanda però, va acompanyada de mecanismes de transparència, democràcia, proximitat, no lucre i retorn social. El fet interessant d’aquest model és que, d’una banda, l'administració reconeix la capacitat de la ciutadania a organitzar-se i a formar part dels afers públics, i d’altra banda, que les comunitats compleixen funcions públiques i es coordinen amb les administracions quan és necessari.

Tenim alguns exemples de polítiques públiques que han intentat, fins ara de manera força humil, la creació de marcs idonis per eixamplar els marges de la col·laboració públic-comunitària. L’exemple de la política dels Ateneus Cooperatius a Catalunya o la de Patrimoni Ciutadà a Barcelona, obren horitzons possibles. 

Els reptes aquí són diversos: com donar suport a aquestes experiències sense restar-los autonomia, sense subsumir-les en la burocràcia i sense acabar domesticant-les o cooptant-les? 

El Programa Comunalitats urbanes és una aposta per eixamplar el marge de la col·laboració públic-comunitària, ja que, més que “assegurar drets”, busca garantir les condicions necessàries perquè es generin i consolidin comunitats que gestionin directament aquests recursos i serveis. En aquesta sessió volem abordar els reptes i límits de la col·laboració públic-comunitària a partir de les experiències realitzades al territori català i conversant entre les diferents protagonistes d’aquestes pràctiques.  

 

  • A qui va dirigit aquest cicle?

Emmarcat en el programa Comunalitats urbanes i dirigit a les persones i col·lectius implicats en les Comunalitats, les sessions seran obertes a qui es senti interpel·lat/da a treballar per la transformació dels territoris des de l'autoorganització.

 

  • El cicle formatiu

Més info sobre el cicle formatiu Els béns comuns en la transició ecosocial