Formació "Eines per Cuidadores durant l’acompanyament al final de la Vida. Model Hospice-Care"

Torna a Agenda

Formació "Eines per Cuidadores durant l’acompanyament al final de la Vida. Model Hospice-Care"

Formació "Eines per Cuidadores durant l’acompanyament al final de la Vida. Model Hospice-Care" de 10h

Aquesta formació té el propòsit de facilitar eines formatives en cures adreçades a l'envelliment des de la perspectiva SAD_ESS (Servei d'Atenció a Domicili - Economia Social i Solidària) que millorin la qualitat assistencial de les cures que es porten a terme als domicilis:- Apoderin les cuidadores en l’atenció quotidiana i la relació assistencial.- Apropin les cuidadores eines per a l’autocura- Ajudin a visibilitzar i prestigiar les professions de cures. 

Dates

07/03/23 18 a 21h

14/03/23 18 a 21h

21/03/23 18 a 21h

Ponents

Clarà Ser Gran és una empresa cooperativa d'iniciativa social i sense ànim de lucre  compromesa amb la gent gran i la transformació   de   l'economia   de   les   cures.   Parteix   d'una   experiència   de   més   de   15   anys   com   a professionals a l'àmbit de l'envelliment a Catalunya, aquesta experiència inclou l'atenció directa, la direcció residencial, la formació professional a equips, el disseny de serveis, l'acció comunitària als barris de Barcelona i la participació en recerca.