Accés Comunal a l’habitatge

Torna a Agenda

Accés Comunal a l’habitatge

clau accés habitatge

Iniciem una nova línia de treball per crear estructures comunitàries d’accés a l’habitatge.

La jornada constarà de:

Anàlisi de l’estat del mercat immobiliàri i presentació de la prososta d’una borsa de lloguer i compartir pis comunitària.

Taula rodona sobre reptes i principals dificultats en l’accés a l’habitatge. Convidats: Grup d’Habitatge de Sants, Sindicat de Llogateres, MigrESS, Habitatge Social i REVIU.