Xarxa de Suport

Torna a Fitxes de bones pràctiques

Xarxa de Suport

Necessitat col·lectiva

Arran del confinament i la pandèmia es va donar la urgència de repartir aliments a les famílies que no es podien abastar, però fugint de la lògica assistencialista i amb l’autoorganització com horitzó.
En aquell escenari es va veure una oportunitat per articular xarxes de suport veïnal que poguessin anar més enllà, vinculant col·lectius que normalment no s’organitzen, en una dinàmica més transformadora.

Objectius i accions

La Xarxa de Suport va néixer per fer el repartiment d’aliments —agroecològics i de proximitat per tal de respectar criteris de sostenibilitat i alinear-se amb la pagesia local—, però cobrir aquesta necessitat és només el punt de partida, perquè el valor diferencial és la invitació a l’autoorganització de les persones beneficiàries i la suma de forces amb altres col·lectius.

Els dijous es fa el repartiment de cistelles, tant les del grup de consum com les solidàries, sense distincions, per evitar l’estigma de qui dóna i de qui rep. Aquest espai serveix per crear comunitat, ja que, a més de receptes, es posen en comú situacions i problemàtiques que poden derivar en activitats més formals, segons les necessitats, com l’assessoria jurídica en temes d’immigració, d’habitatge i laborals.

L’espai de la cuina és molt important com a transmissió de sabers i com a lloc comú, per això es convida els veïns i veïnes a cuinar i compartir els aliments recollits.

També es fomenta el vincle amb el camp, organitzant jornades de treball i de recol·lecció a l’hort del Parc Agrari del Llobregat.

Comunitat

La comunitat la conformen veïns i veïnes de L’Hospitalet que ofereixen el seu temps i sabers segons la disponibilitat que tenen en cada moment.

Les entitats participants poden aportar des de la seva pròpia estructura però es compten com una més.

En tractar-se d’un espai de construcció col·lectiva, les participants avui poden ser cuineres usuàries i demà ponents en una jornada sobre el malbaratament alimentari. Són rols que s’intercanvien per afavorir l’autoorganització i l’empoderament.

La comunitat recull la diversitat del territori des d’una perspectiva interseccional, tot i que cal remarcar que és un espai format majoritàriament per dones i criatures.

Governança

Tothom amb ganes d’implicar-se pot formar part dels espais de presa de decisions. Comptem amb tres espais de gestió diferenciats:

  • Reunions tècniques setmanals, que requereixen continuïtat en la relació amb la comunalitat.
  • Assemblea mensual oberta a entitats i veïnes  per a compartir interessos i propostes.
  • Comissions de treball, de durada temporal per endegar processos i activitats concretes.

La participació augmenta amb el vincle afectiu amb la comunitat. Els grups de whatsapp són el mitjà més àgil per a les comunicacions, així com el correu electrònic i el boca-orella.

Arrelament i compromís territorial

En una primera fase, la Xarxa de suport L’H va funcionar organitzant repartiments quinzenals amb descàrrega d’aliments a un node central i fent re-distribució per barris fomentant la corresponsabilitat de les persones a les quals els recursos estaven destinats, formant equips de treball per la descàrrega i la composició de les cistelles, així com per la gestió del telèfon habilitat o les entregues. Més endavant, i amb la idea de plantejar unes formes de fer que puguin ser sostenibles en el temps i que consolidin la tesi de sobirania alimentària i avancin cap a la desestigmatizació de grups i col·lectius subalternitzats dels nostres barris, hem posat en marxa un prototip d’economat popular en el qual les persones que no accedeixen als recursos bàsics per fer front a les necessitats bàsiques puguin decidir la manera com gestionen la seva alimentació d’una forma digna i en comunitat.

 

Intercooperació i desenvolupament econòmic

En mesura del possible, la Xarxa de Suport de La Florida està en contacte amb altres xarxes similars, sobretot d’altres barris de la ciutat, tant per compartir recursos com accions concretes. Altres entitats són La Vinya i La Suculenta, a través dels tallers de cuina; Ecocentral i productors del Parc Agrari del Llobregat. També formem part d’Alterbanc, des d’on es treballa per apropar l’agroecologia als grups d’ajuda mútua, i de la Xes, per tal de promoure l’economia social

En canvi, el suport de l’administració local ha estat absent des de l’inici.

En els espais de participació amb altres entitats és on podem compartir les demandes de la nostra comunitat i buscar respostes conjuntes, ja que aquestes inquietuds solen ser comunes.

Tanmateix, el local de la Xarxa de Suport té un horari de permanències per atendre les necessitats de veïns i veïnes.

Compromís amb les persones, els processos i l’entorn

La Xarxa de Suport genera altres espais, més enllà del repartiment d’aliments i de roba, que consoliden els vincles entre la comunitat. Seria el cas de la participació en espais veïnals i agroecològics i les Taules de Cures i acompanyament a dones i menors en situació de violències.

Sostenibilitat

La sostenibilitat de la Xarxa de Suport és possible gràcies al treball voluntari de veïns i veïnes i a recursos propis. L’aportació de capital públic afavoreix els processos però la idea és que no condicionin cap projecte.

Més enllà de la posada en comú en els espais de valoració i presa de decisions, no fem retorn ni balanç.

La Xarxa de Suport de L’Hospitalet té la seva seu en un local arrendat des del qual es fan les atencions i activitats. S’hi van haver de fer reformes per tenir més espai d’emmagatzematge i una cuina pròpia amb forn. També es va invertir en mobiliari per acollir els diferents cursos que es duen a terme.

Relació amb l’administració

El suport de l’administració local ha estat absent des de l’inici.