Xarxa d'Aliments de la Xarxa de Suport Mutu del Barri Bell de Manresa

Torna a Fitxes de bones pràctiques

Xarxa d'Aliments de la Xarxa de Suport Mutu del Barri Bell de Manresa

Necessitat col·lectiva

El grup va sortir durant el confinament de març de 2020 arran de les necessitats urgents del veïnat a causa de la pandèmia: solitud, necessitat d'aliments i roba... Des del mateix veïnat del barri vell. 
 

Objectius i accions

Els objectius de la xarxa de suport han anat variant a mesura que la pandèmia ha anat passant. Actualment, la xarxa busca aprofitar aliments i satisfer la necessitat d’alimentar-se amb aliments frescos.

L'activitat principal és el repartiment d'aliments que han anat recollint en establiments durant la setmana.

Comunitat

Som entre 10 i 20 persones, entre 20 i 60 anys, que necessitem o volem aprofitar aliments que, si no, es llençarien. Actualment, l’Ateneu la Sèquia ens dona l’espai que necessitem. Som un dels col·lectius que en formem part.
Dediquem cada setmana entre 2 i 5 hores al projecte.
 

La comunitat de la Xarxa d’Aliments ha recollit des de l’origen una diversitat molt gran de persones que inclouen les diverses categories exposades en la pregunta. Aquesta diversitat ha generat de vegades conflictes secundaris, però mai no ha estat protagonista ni impediment del desenvolupament de les activitats prioritàries del grup.

Governança

Tothom pot decidir, hi ha espais de negociació col·lectiva en una assemblea setmanal. Ens informem mitjançant el grup de whatsapp.
Tenim mecanismes no formals: veiem el que no funciona, ens ho diem i intentem millorar-ho en el dia a dia.

Arrelament i compromís territorial

Intentem ser actives dins l’Ateneu la Sèquia. I estem oberts a noves persones que vulguin participar al projecte. 

Impacte i replicabilitat

El projecte va sorgir en un moment de necessitat màxima del veïnat i s'ha anat transoformant a les necessitats actuals del barri. Són els mateix veïns i veïnes organitzats qui, col·lectivament, busquen satisfer les necessiats del lloc on viuen. 
Tot i així, actualment el grup manca de voluntariat.