Xarxa Comunal d'Ocupació

Torna a Fitxes de bones pràctiques

Xarxa Comunal d'Ocupació

xarxa ocupacio xaco
Necessitat col·lectiva

La Xarxa és una estructura comunal en la qual la interacció entre demandants de feina i oferents deixa de ser una relació individual entre una treballadora i un agent econòmic. A la xarxa convergeixen les necessitats de contractació de l’economia local i les de treballar de les veïnes en atur. D’aquesta manera la interacció es fa a través d’aquest mecanisme que fa les funcions de cerca i selecció de personal segons criteris els socials que demanda la comunitat.

La falta de control comunitari en l'accés al mercat de treball és un dels motius que genera la continua devaluació de les condicions materials de la classe treballadora.
L'accés al món laboral sense un control ciutadà col·lectiu i comunitari accentua l'exclusió d'aquelles persones menys rendibles pel mercat: aquelles amb càrregues, famílies monomarentals, dones, joves, majors de 50 anys, migrants i persones racialitzades.

Objectius i accions

Eina de cerca i selecció de personal segons criteris comunitaris per a democratitzar l'accés a la feina. 


Els seus pricipals objectius son: 
- Combatre l’exclusió, la desigualtat i la discriminació en la contractació 
- Regularitzar persones en situació irregular 
- Transformar l’economia local 
- Reforçar i crear estructures comunals

Comunitat

1. Grup de treball XACO

2. Veïnes en atur

3. Comerç del barri i ESS

1. Impuls Cooperatiu de Sants

2. La Troca

3. Xarxa de comerciants D.O. Sants

4. Formadores (Tic Tac, Abarka)

La Xarxa és una estructura on converxeixen les necessitats de contractació de l’economia local i de les de treballar de les veïnes en atur. 

Governança

Per tal que la Xarxa sigui un espai comunitari i participatiu convoca un espai de governança amb la funció de, avalar el mecanisme emprat per revertir les desigualtats que genera el mercat de treball. 
L'Espai de governança també ha de ser un espai de participació del veïnat, persones en cerca de feina, entitats ocupadores i la comissió de treball de la XaCO.

Arrelament i compromís territorial

La Borsa pretén relocalitzar l'economia i dirigir-la cap a una transició ecosocial. Per aquest motiu es considera essencial que l'activitat econòmica sigui realitzada per les mateixes veïnes, element que reforça la comunitat com a punt de trobada i enforteix els lligams personals.
La Xarxa Comunal d’Ocupació se sustenta en els agents que formen part de la Comunalitat de Sants. Entre aquests trobem tot l’ecosistema cooperatiu de l’Economia Social i Solidària de Sants, agrupats sota l’associació Impuls Cooperatiu de Sants. Altres actors econòmics que hi participen són l’Associació DO Sants i la Cooperativa Mensakas. A més busca intercooperar amb totes entitats, empreses i comerços dels barris de Sants.

Intercooperació i desenvolupament econòmic

La Xarxa Comunal d’Ocupació és una estructura lligada a l’Economia Social i Solidària i el seu desenvolupament i implantació vol servir per reforçar-la, consolidar-la i fer-la créixer aquest. A la vegada pretén influir en l’economia local potenciant la relocalitazació i la democratització de l’economia.

Impacte i replicabilitat

A través d’una estructura creada, formada i controlada de forma comunitària es pot superar la relació de poder existent entre una veïna que cerca feina i una empresa que necessita contractar, donant resposta a la necessitat detectada al territori. Com estructura es possible replicar aquesta experiencia en altres territoris, tenint en comte les seves caracteristiques situades.