Teatre Periferia Cimarronas: creació cultural crítica i diversa

Torna a Fitxes de bones pràctiques

Teatre Periferia Cimarronas: creació cultural crítica i diversa

cimarronaje resistencia
Necessitat col·lectiva

Periferia Cimarronas dona resposta a la necessitat de desenvolupar i visibilitzar l'associacionisme i la cultura feta per i per a personas afrodescendents a Barcelona. 

Objectius i accions

Promoure una visió positiva de la afrodescendència i la diàspora africana
Visibilitzar col·lectius afrodescendents vinculats a les arts i a l'esfera cultural local i internacional.
Impulsar iniciatives d'emprenedoria, associacionisme executat per persones negres i afrodescendents.
Promoure espais educatius i d'expressió artística en diferents disciplines: plàstica, escènica, musical, literatura, audiovisual.
Secundar i impulsar artistes afrodescendents locals
Programar activitats culturals i artístiques que visibilitzin artistes afrodescendents.

Comunitat

1. Grup Motor

2. Treballadores de la cultura i artistes

3. Moviments socials

1. Afrofem

2. T.i.c.t.a.c.

Governança

Cooperativa obert a la participació externa tant del públic com de voluntàries, artistes, talleristes i companias teatrals i de dansa.