Taula d'entitats i serveis dels Veïns i Veïnes del Xup

Torna a Fitxes de bones pràctiques

Taula d'entitats i serveis dels Veïns i Veïnes del Xup

Necessitat col·lectiva

La xarxa veïnal és quelcom essencial del que és un pla de desenvolupament comuntari, marc on es troba aquesta xarxa. 

Objectius i accions

Les actuacions principals són trobades periòdiques amb les entitats, els serveis i el veïnat per analitzar la situació del barri i promoure accions conjuntes de millora.

Comunitat

Som una vintena de veïns

Governança

Espais de negociació col·lectiva, mediació de conflictes. 

Arrelament i compromís territorial

L'activitat de la taula és bàsicament de barri que és el marc d'actuació.