Surt al Castell - Festes populars

Torna a Fitxes de bones pràctiques

Surt al Castell - Festes populars

Necessitat col·lectiva

Surt al Castell és un col·lectiu autoorganitzat que neix després de la primavera del 15M. Un conjunt de gent de diverses edats, però amb força gent jove, es coneix durant les assemblees ciutadanes d'aquella primavera i comença a debatre per generar espais alternatius de cultura i oci.

La necessitat sorgeix en un context d'una majoria política de 25 anys al consistori que no evoluciona el model de festes majors. El col·lectiu respon a la demanda d'un model alternatiu a al d'aquell moment, basat en activitats taurines i oci nocturn a una discoteca privada (la Metro).

El col·lectiu comença a organitza-se i a oferir activitats concerts, correbars, jocs populars, ... Ho fa des d'un espai assambleari, a través de la dedicació voluntaria i paral·lel a les festes institucionals.

Surt al Castell neix al 2011 i evoluciona al llarg dels anys quant a activitats i formats, i continua com un projecte autoorganitzat i autofinançat fins a dia d'avui. Es constitueix com a associació i continua oferint espais alternatius durant la festa major d'Amposta. 

Objectius i accions

- Oferir una alternativa a les activitats taurines dins el marc de les festes majors
- Oferir alternatives d'oci noctura a les festes de discoteca privada
- Generar activitats i espais que promoguin la cohesió ciutadana i el punt de trobada intergeneracional
- Impulsar iniciatives que permetin l'enxarxament de persones, col·lectiu i entitats a la ciutat
- Promoure un model de presa de decisions ciutadanes horitzontal i democràtic
- Promoure l'empoderament ciutadà a través d'accions visibles i engrescadores

Comunitat

Surt al Castell és un col·lectiu format per persones que viuen o fan vida a Amposta de divereses edats i barris. Hi ha una gran proporció de gent jove però no és només un col·lectiu juvenil.

Al llarg dels anys el col·lectiu ha viscut diversos relleus, amb persones que han col·laborat en moments més curts i persones que encara hi contribueixen des del primer dia.

Les persones que hi contribueixen ho fan a títol individual. Al llarg dels primers anys del projecte de forma totalment informal, i deprés sota el paraigües de la fórmula associativa.

La presa de decisió és democràtica i horitzontal i cada any, uns mesos abans de la festa major es distribueixen tasques i rols, alguns repeteixen de les edicions passades i d'altres canvien en funció de les persones amb qui es compta per aquella edició.

Actualment Surt al Castell està buscant un relleu generacional i precisament per això en la present edició i l'anterior no només té per objectiu generar les festes alternatives si no buscar formats que apropin nous membres a l'associació.

Governança

Surt al Castell és un col·lectiu format per persones que viuen o fan vida a Amposta de divereses edats i barris. Hi ha una gran proporció de gent jove però no és només un col·lectiu juvenil.

Al llarg dels anys el col·lectiu ha viscut diversos relleus, amb persones que han col·laborat en moments més curts i persones que encara hi contribueixen des del primer dia.

Les persones que hi contribueixen ho fan a títol individual. Al llarg dels primers anys del projecte de forma totalment informal, i deprés sota el paraigües de la fórmula associativa.

La presa de decisió és democràtica i horitzontal i cada any, uns mesos abans de la festa major es distribueixen tasques i rols, alguns repeteixen de les edicions passades i d'altres canvien en funció de les persones amb qui es compta per aquella edició.

Actualment Surt al Castell està buscant un relleu generacional i precisament per això en la present edició i l'anterior no només té per objectiu generar les festes alternatives si no buscar formats que apropin nous membres a l'associació.

Arrelament i compromís territorial

Surt al Castell és un col·lectiu local, format per persones a títol individual. Malgrat que té forma d'associació per motius pràctics i pragmàtics (per tal de facilitar la sol·lictiud d'ocupació de la via pública, fer comandes a proveïdors etc.), el col·lectiu va més enllà de la forma jurídica. De fet, gran part de les persones que en formen part no formen part de l'associació en si.

Aquesta forma de funcionar fa que Surt al Castell col·labori i s'enxarxi indirectament amb moltes persones, entitats i projectes però a través de les persones que hi participen individualment i no d'una manera formal o institucionalitzada. La participació de les persones que conformen el col·lectiu, que va canviant any rere any, permet detectar les necessitats d'oci i cultura que hi ha a la ciutat, i respondre a les mancances dels programes institucionals.

Surt al Castell ha esdevingut un referent territorial entre els pobles i ciutats del Delta de l'Ebre i també part de les Terres de l'Ebre per la seva capacitat d'autogestió i per la generació d'espais d'oci alternatius a la cultura taurina. 

Intercooperació i desenvolupament econòmic

Surt al Castell, ha esdevingut al llarg dels anys un motor alternatiu de cultura i oci que té un impacte directe sobre projectes musicals i culturals incipients del municipi i les Terres de l'Ebre. Són diversos, per exemple, els grups emergents ebrencs que han passat pels escenaris de les festes alternatives d'Amposta i que han anat creixent i fent-se un lloc en el panorama musical ebrenc o català.

Surt al Castell necessita diversos tipus de proveïdors per a dur a terme les seves accions (des de tècnics de so, a empreses de begudes, companyies de teatre, grups musicals, etc) i compta amb empreses locals i/o ebrenques per fer-ho. D'aquesta manera genera un impacte econòmic directe al municipi.

Els darrers anys, amb el sorgiment d'algunes associacions amb propòsits similars, Surt al Castell ha iniciat accions de col·laboració. És el cas de la nit amb Recol·lectors de Vinils, un col·lectiu de persones aficionades als vinils d'Amposta, amb qui Surt al Castell ha començat a impulsar espais d'oci conjunts.

Sostenibilitat

La sostenibilitat econòmica del projecte es basa en els ingressos generats en les mateixes activitats que impulsa Surt al Castell. Ja sigui a través de consumicions, entrades o aportacions voluntàries.

Per altra banda, la continuitat del projecte es basa en un compromís per la incorporació i implicació constant de noves persones i el relleu generacional. D'aquesta manera es defineixen les activitats que es duran a terme cada any no només responent a la demanda popular i a la previsió d'èxit i igressos, si no que també es pensa en quines activitats poden engr

Impacte i replicabilitat


El model de les festes majors alternatives, especialment com a un espai paral·lel a les activitats taurines, s'ha anat replicant al llarg dels anys a diverses poblacions ebrenques on encara hi ha una presència molt gran d'aquestes activitats en els programes d eles festes populars. Surt al Castell és sense cap dubte un referent territorial en aquest aspecte i serveis de model per altres projectes de l'entorn.

 

Es tracta d'un bé comú relacional de la ciutat, tant per l'espai de cohesió i cultura alternativa que genera com per el punt de trobada intergeneracional, cohesió i enxarxament ciutadà que suposa i perdura al llarg dels anys.