SEGURE... QUÈ?

Torna a Fitxes de bones pràctiques

SEGURE... QUÈ?

Necessitat col·lectiva

La percepció d'inseguretat i la demonització d'alguns dels col·lectius que formen part de Florida, el barri més dens d'Europa, sempre ha estat un problema assenyalat pels veïns d'aquest territori.
Durant els darrers mesos, la percepció d'inseguretat ha estat la font d'arguments d'alguns col·lectius d'extrema dreta, que els hi ha servit per augmentar les disputes entre veïns i fomentar la separació entre bandes i el desentendiment. La creació de grups de veïns organitzats per xarxes socials sota el lideratge omniscient de formacions d'extrema dreta amb discursos racistes i xenòfobs han accentuat la problemàtica i ha fet que sorgeixi la necessitat d'oferir un discurs de seguretat alternatiu.


Des de l'AVIV La Florida hem identificat la creixent necessitat de posar sobre la taula un discurs de seguretat plantejat des dels veïns de la Florida, on nosaltres definim que és seguretat, identifiquem els problemes en torn la seguretat i busquem les possibles solucions comunitàries, per tal que es comenci a desdibuixar els escenaris en els que es demonitzen els veïns més vulnerabilitzats i/o d'origen migrant. Per això, juntament amb La Fundició, una cooperativa sense ànim de lucre, entitat participant de la Comunalitat La Florida s'Aveïna, que porta treballant al territori des de fa més de 7 anys, vam decidir crear l'Escoleta de seguretat.

Objectius i accions

L'Escoleta de Seguretat Comunitària, SEGURE... QUÈ? és un projecte comunitari que neix des de l'eix de Migracions i Cures de la Comunalitat Urbana de la Florida, amb l'objectiu d'oferir un discurs i una mirada alternativa al voltant de la idea actual que tenim al barri sobre la seguretat. La finalitat és que com a veïns i veïnes ens veiem implicats en la nostra seguretat, tant en la creació del concepte com en la posada en pràctica.
El primer objectiu és comprendre el punt de partida i posar-lo en qüestió, és a dir, entendre perquè com a membres de la societat concebem la seguretat com un deure estatal i policial, en què aquests dos actors són els garants i del que nosaltres, com a comunitat, en quedem exclosos.
El segon objectiu és proposar una alternativa en què siguem capaços de revertir això, és a dir, que siguem els mateixos veïns i veïnes els i les que definim que és el que entenem nosaltres com a seguretat i inseguretat i, sobretot, que podem fer per garantir-la de forma comunitària des d'una mirada antiracista i feminista. Posant, així, la vida de les persones al centre.

L'Escola de Seguretat Comunitària és un espai segur on els veïns poden plantejar les seves idees al voltant de la seguretat, poden qüestionar les existents i suggerir alternatives. Un espai de diàleg i debat comunitari on entendre'ns i buscar solucions de forma comunitària. També és un espai on cercar recursos per entendre la seguretat actual o les diferents alternatives proposades des d'altres àmbits, a través de la lectura o visualització de documentals, llibres, documents, pel·lícules o revistes i una oportunitat per analitzar-los conjuntament.

Comunitat
  1. Entitats activadores (La Fundició, Associació de veïns i veïnes La Florida) 
  2. Entitats col·laboradores (Cinema al barri, Plataforma Pedro Alvárez, SOS Racisme)
  3. Veïns i veïnes 

 

 

 

Els actors a qui interpel·la directament l'Escoleta de Seguretat Comunitària i els que la mantenen són els veïns i veïnes del barri de La Florida i els membres d'algunes de les entitats que hi operen, sobretot per part de l'AVIV La Florida i la Fundició com a entitats participants de la Comunalitat de la Florida.

Els col·lectius aliats són altres organitzacions amb interès en el tema de seguretat com ara SOS Racisme, Cinema al barri amb qui fem convocatòries conjuntes per projectar recursos visuals sobre seguretat, la Plataforma Pedro Alvárez (una plataforma de suport i reivindicació per l'assassinat d'un jove hospitalenc per part de la policia a la dècada dels 90) o directors de cinema com Almodóvar (director del documental "Els nostres George Floyd").

L'espai on es desenvolupa el projecte d'Escoleta de Seguretat Comunitària és a POMEZIA, un local comunitari situat al cor del barri, alliberat per a l'ús i el gaudi de les veïnes i les diferents necessitats.

Arrelament i compromís territorial

Els temes que són tractats a l'espai es decideixen en funció de les necessitats del barri i del moment o les coses que hagin pogut succeir recentment, tenint en compte l'opinió dels veïns i dinamitzat des de l'Equip Estratègic i l'Espai Cor de la Comunalitat de la Florida.

Intercooperació i desenvolupament econòmic

Aquesta iniciativa no fomenta l'ocupacio ni el desenvolupament econòmic del barri.

Sostenibilitat

L'espai on es desenvolupa el projecte d'Escoleta de Seguretat Comunitària és a POMEZIA, un local comunitari situat al cor del barri, alliberat per a l'ús i el gaudi de les veïnes i les diferents necessitats.
Ara mateix, no necessitem gaires recursos per sostenir la iniciativa. Però si en fem servir, són públics, provinents de la Comunalitat La Florida s'Aveïna, un projecte amb una duració de 2 anys finançat pel Departament de Treball de la Generalitat amb l'objectiu de crear una base d'economia social i solidària als territoris.

Relació amb l’administració

No existeix cap relació amb l'administració local, i si hi hagués no seria una relació de col·laboració, ja que tenen una percepció molt acotada del que és seguretat, contraria la idea des de la qual es vol treballar. De fet, l'Escoleta de Seguretat Comunitària s'impulsa en un moment en què l'Ajuntament desterra a una figura molt important del barri, com és el Morad, i activa un Pla de màxima seguretat anomenat TETRA. Pel que hem pogut observar aquest pla consisteix a fer que hi hagui presencia policial continuada als carrers, realitzant detencions per perfil racial. Per això i molt més, podem dir que des de l'Ajuntament retroalimenten els estigmes i prejudicis amb relació a la seguretat dels veïns del barri.

Impacte i replicabilitat

El projecte encara porta poques sessions, però aborda una problemàtica molt rellevant per a les veïnes del barri que es troben amb opinions molt diverses, diferenciades i, de vegades, fins i tot contradictòries. El tema de la seguretat moltes vegades condueix a pensar en la convivència, i aquesta sovint es converteix en una oportunitat per a aquells veïns que volen sentir-se escoltats, que necessiten explicar anècdotes que els hi han passat per defensar els seus punts de vista de forma molta enèrgica, cosa que fa que l'objectiu principal sigui més difícil d'abordar. Ja que un dels objectius del grup és aconseguir que tots els que formem part del grup de treball compartim el mateix concepte de seguretat, deconstruint aquelles idees que a partir de sotils mecanismes ens han establert. Però, tot i això, hem aconseguit el més important i el que era necessari al barri que és haver pogut originar un espai de diàleg segur (no basat en l'odi) al barri per tractar problemes de seguretat de forma directa i entre veïns.