HERON SANT FELIU. Esports electrònics inclusius

Torna a Fitxes de bones pràctiques

HERON SANT FELIU. Esports electrònics inclusius

Necessitat col·lectiva

El joc és la manera innata de conèixer el nostre entorn i d’aprendre solcialitzant. És una activitat plaent i un espai de descoberta i d’elaboració de coneixement i aprenentatge. És una activitat universal i espontània que al llarg de la història de la humanitat ha estat sempre present en totes les civilitzacions. La curiositat és l’estímul necessari que mou l’infant a jugar, imitant la realitat que viuen, on assagen situacions futures, a la vegada que expressen els seus sentiments i les seves emocions. Així mateix, ensenya a aprendre a perdre i guanyar d'una manera responsable i honesta, i en definitiva, a actuar en grups. Per tant, és una activitat necessària per a créixer i desenvolupar-se de manera saludable. No és un gaudi opcional, sinó un requisit indispensable com altres activitats vitals com menjar i dormir. (https://www.fersalut.cat/2019/04/15/la-importancia-del-joc/).

En paral·lel a aquest fet, estem immersos en un procés on tot s'està digitalitzant, i el joc, entès com a activitats i espais d'aprenentatge també està subjecte a aquests profunds canvis. Així mateix, el fenomen dels esports electrònics (o eSports) està experimentant un dels creixements més alts en seguid@rs en els darrers anys, obrint les portes a noves idees de negoci, generant economia i ocupació en una esfera que ja se situa entre les primeres economies mundials i desenvolupen als joves, i no tan joves, noves formes de socialització digital.

Hi ha el malentès de que per fer esport es necessita un esforç físic. Aquesta idea queda refutada quan activitats com els escacs, tir olímpic o el pòquer són considerades un esport. El que és més important és el factor mental, l’entrenament de la ment, que a la gran majoria d’esports com el futbol, la natació o el golf també és clau. Els jugadors d’eSports han d’estar al màxim nivell per jugar les competicions, igual que en qualsevol altra disciplina, i per aquest motiu l’estat físic i mental són igual d’importants.
 

Per tot això, l’accés als e-sports hauria de ser universal i tothom hauria de poder provar aquesta disciplina. A banda de què estigui generant noves ocupacions i economies, i que sigui una manera fantàstica de desenvolupament personal i emocional, actualment no està a l’accés de tothom ja sigui per pagament a plataformes o per no disposar de maquinària adient. 
"Volem democratitzar els eSports i obrir-los a la ciutadania i que aquesta sigui el motor”. Aquesta idea sintetitza la voluntat d’Heron Sant Feliu, la primera col·laboració publicoprivada d’Europa per impulsar un Centre d’Alt Rendiment (CAR) per formar als futurs professionals dels esports electrònics del país. Existeixen alguns espais d'iniciatives semblants a Barcelona, però Heron es diferencia perquè és una iniciativa no exclusivament privada ni vinculada a cap club, ni a les exigències de preus de mercat que fa que no tothom tingui accés a aquests esports ni als seus equips. Heron Sant Feliu obra les portes a totes les persones que vulguin compartir creativitat, e-sports i softskillS, i que ho vulguin fer prenent la iniciativa com a grup. Hi ha molt de potencial talent a aquest àmbit, oportunitats formatives, desenvolupament de competències transversals, noves sortides professionals, i no hi han espais oberts amb aquests equipaments perquè la gent vagi i pugui practicar. Els e-sports proporcionen molt més que jugar a un videojoc i Heron Sant Feliu juntament amb l'Ajuntament i el suport de la Comunalitat urbana ho ofereix.

El sector dels esports electrònics és una gran piràmide on el 95% dels esforços es concentren en la punta superior on es troba l'èlit i els grans clubs. Heron vol treballar en la base per a crear un ecosistema sa, inclusiu i divers a l'abast de tots i totes.

Objectius i accions

Heron, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i la Comunalitat, plantegen aprofitar impulsar el CAR que, mitjançant el “ganxo” dels eSports serveixi també com a eina per a potenciar els coneixements i aptituds dels joves i reforçar el teixit social local, amb aquests objectius generals quan a:

- Informació i educació: oferir espais educatius i d’orientació que faciliti l'èxit de la trajectòria educativa dels usuaris/àries.

- Ocupació i emprenedoria digital: proporcionar espais formatius i orientadors que facilitin la millora de la trajectòria ocupacional (soft skills) dels usuaris

- Promoció de la salut: de forma estructural, promoure una vida saludable (ment, nutrició, sedentarisme) dels usuaris i conjuntural, incorporant mesures de protecció de la salut arran de la COVID-19

- Participació: treballar pel desenvolupament personal i social i per la participació en col·lectiu dels usuaris, impulsant i donant suport a l’associacionisme

- Cohesió social: treballar per un model de poble participatiu i cohesionat on els usuaris puguin trobar el seu espai en la col·lectivitat

Objectius específics:

- Assessorar i informar als usuaris en la recerca de feina, les polítiques d’ocupació i emprenedoria.

- Fomentar el coneixement dels recursos existents en matèria d’emprenedoria i ocupació laboral.

- Millorar les competències laborals dels usuaris en aspectes relacionats amb les habilitats laborals i socials.

- Realitzar activitats de prevenció de conductes de risc.

- Ser un nexe entre els usuaris i l’administració.

- Realitzar accions conjuntes amb altres col·lectius.

- Contribuir a la implantació d'un nou sector econòmic que compti amb la implicació de les empreses i les persones treballadores.

- Generar noves oportunitats d'ocupació i formació per a les persones joves.

- Promoure la contractació de les persones joves en les PIMES del Sector i, per tant, facilitar l'aportació de talent.

- Facilitar el retorn de les persones joves que van anar a altres països per evitar les condicions de precarietat i a la recerca de noves oportunitats.

- Estimular el compromís social de les persones joves amb la participació en iniciatives socials de la mà del Tercer Sector, que promouen el desenvolupament de competències transversals fonamentals en el mercat de treball avui dia.

Heron també ofereix xerrades, sota el nom de “eSports Talks”, que són activitats que busquen treure temàtiques que de manera incidental puguin estar relacionades amb els eSports i al mateix temps obrin noves perspectives als usuaris del servei:

- eSports Talks CARE: amb activitats relacionades amb salut, benestar i prevenció de riscos.

- eSports Talks CLUBS: dinàmiques on es donen a conèixer als integrants i els projectes esportius de clubs amateurs.

- eSports Talks JOBS: xerrades on es parla de l'ecosistema laboral, professional i d'emprenedoria associat als esports electrònics.

- eSports Talks VALORS: activitats relacionades amb la vessant educativa, de divulgació i conscienciació sobre temes d'interès social.


Per altra banda, s’ha impulsat la realització de diversos tallers, on es té com a objectiu poder desenvolupar i acreditar una sèrie de competències transversals cada vegada més demandades en el mercat laboral.

- Taller d'empatia: desenvolupament de la capacitat d'empatitzar i conèixer les necessitats dels altres.

- Taller de creativitat: desenvolupar habilitats per a millorar la capacitat creativa i la innovació.

- Taller de treball en equip: desenvolupar habilitats per a millorar la capacitat de treball i gestió de grups.

- Taller de comunicació: desenvolupar habilitats relacionades amb la comunicació personal.

La Comunalitat urbana dona suport a la potenciació i creació de tot aquest ecosistema per a potenciar xarxes d'ajuda mútua entre els joves i els participants, generant una comunitat pública, oberta i accessible al voltant dels eSports.
 

Comunitat

ACTORS MÉS DIRECTAMENT IMPLICATS: membres de Haran santfeliuenc,Lighteens, emprened@rs de Coinnova Sant Feliu (Ajuntament) i associacions de l'àmbit.
ACTORS AMB PES RELLEVANT EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE: participants d'Asobu, Ofaproject, Edojo.
ALTRES COL·LECTIUS, ORGANITZACIONS, ENTITATS, PERSONES COL·LABORADORES: persones del clúster audiovisual, alumnes i docents de la ramonllull.blanquerna, indescat, ufec, plataformaperlallengua, omnium, generalitat, Federacions esportives, Hub Digital de la Comunalitat urbana de Sant Feliu, i entitats i projectes socials participants de la Comunalitat.

És un Projecte econòmic de cooperació, solidaritat i reciprocitat entre organitzacions, agrupacions i ciutad@ns, per a satisfer les necessitats i proveir serveis a la ciutadania i a la comunitat . Entre els participants membres de la comunitat es donen suport i ajuda mútua en diferents aspectes, dimensions i àmbits digitals i socials.

Governança

La presa de decisions es manifesta en assemblea de socis i grups de treball.

Els dies que fan competicions i tornejos hi han inscripcions prèvies, i els criteris d'accés són interès i respecte per la diversitat, igualtat de gènere i els e-sports. El mateix CAR és un Punt Lila on si es detecten comportaments irrespectuosos ja sigui per temes de gènere, raça, diversitat social...etc. s'ofereix a la persona abandonar l'espai físic o virtual.

 

Arrelament i compromís territorial

Xarxes: amb L'Ajuntament, amb la Comunalitat, amb Universitats i centres formatius,amb altres associaciacions i actors de l'àmbit (esmenats a l'apartat de comunitat) i tota la xarxa de gamers dels e-sports a nivell nacional i de vegades fins i tot internacional.

Tot i expandir la seva pràctica a nivell nacional o internacional, l'espai físic serà arrelat al territori ja que Heron vol oferir tot l'esmenat a Sant Feliu de Llobregat.

Intercooperació i desenvolupament econòmic

Heron Sant Feliu, és la primera col·laboració publicoprivada d’Europa per impulsar un Centre d’Alt Rendiment (CAR) per formar els futurs professionals dels esports electrònics del país. És un nucli per a atreure i fomentar la creació de nous equips i donar suport al desenvolupament i la professionalització dels ja existents en el territori.
Genera oportunitats, potencialitats, competències transversals, opcions de sortides laborals/ professionals, ensenyaments de tècniques i tàctiques, i no hi han espais oberts amb aquests equipaments per a que la gent vagi i pugui practicar. Els e-sports proporcionen molt més que jugar a un videojoc i Heron Sant Feliu gràcies a l'Ajuntament de Sant Feliu i al suport de la Comunalitat ho ofereixen. Col.laboren amb diferents universitats i clusters per a fomentar nous perfils professionals i serveis emergents dels e-sports. Heron ha estat àgil en la detecció de noves oportunitats, detecció de talent, nínxols i oportunitats no de negoci sinó de generació d'economia social, compartida, enxarxadora i diversa.
 

Compromís amb les persones, els processos i l’entorn

L’impacte de la pràctica és l'aparició i consolidació d’un CAR centrat en E-sports a Sant Feliu de Llobregat, que es tradueix en les següents accions i volum d’usuaris:

- trobades amb actors i agents locals i supralocals del món dels eSports.
- trobades amb actors i agents locals i supralocals del món de sectors complementaris als eSports: lleure, entreteniment, audiovisual, cultural i comerç
- seminaris i tallers temàtics amb més de 100 persones assistents
- mentories personalitzades amb usuaris/àries del projecte, tant persones com col·lectius o entitats
- 702 usos individuals dels 10 equipaments informàtics existents.
- visibilitzacions a canals d’streaming, i a la Twitch de la Lliga Catalana amb milers d’espectadors simultanis totals.

L'impacte quan a diversitat, inclusió i gènere ha estat elevat i tret diferenciador en l'àmbit: treballen activament per generar espais segurs per a treure partit real de la inclusió que generen els esports electrònics, ja que no segreguen per sexe, edat o condició física.

Heron ha estat un del projectes inclòs al banc de bones pràctiques del governs locals 2022 per la fundacio pi i sunyer: https://www.bbp.cat/practicas_detalle.php?id_ficha=1879

IMPACTE SOBRE LA CIUTADANIA: accès lliure, inclusiu i divers per a la pràctica dels e-sports.
IMPACTE SOBRE EL TEIXIT ASSOCIATIU: creació de noves associacions i creixement de les actuals.
IMPACTE SOBRE EL TEIXIT PRODUCTIU: creació d'una nova indústria taronja amb una facturacio de entre 100.000€ i 300.000€ amb una capacitat de creixement exponencial molt elevat.
IMPACTE SOBRE L’ADMINISTRACIÓ: situar l'Administració com a referent i pioneara en impulsar polítiques público-privades úniques a europa. 
 

Impacte i replicabilitat

El projecte situa a Sant Feliu com a municipi referent en esports electrònics formatius, però està pensat per a què pugui ser replicat i implantat a nous municipis.