Grup de Dones del Barri de laBalconada

Torna a Fitxes de bones pràctiques

Grup de Dones del Barri de laBalconada

Necessitat col·lectiva

Neix amb l’objectiu de trobar-se per crear nous vincles des del suport mutu, per a totes aquelles dones que busquen una xarxa on poder compartir les seves vivències. El grup, que es va crear amb l’impuls de la tècnica del Punt Òmnia de la Balconada i la tècnica que treballa a Entretothom, un servei que ofereix l’Ajuntament de Manresa per a promoure la implicació social

Objectius i accions

L'objectiu principal és recolzar-nos entre totes aquelles dones que participem del grup.
Es fan activitats de tots tipus, excursions, esmorzars, tallers... que es proposen entre totes.

Comunitat

Unes 10 dones, depenent del moment

Governança

Flexibilitat horària, Formació interna, Espais de cures, Espais de cohesió interna, Espais lúdics

Arrelament i compromís territorial

Participem de l'Associació de veïns de la Balconada, horts comunitaris de la Culla 

Impacte i replicabilitat

Gràcies a la flexibilitat horària i la manera que tenim d'organitzar-nos, que és des de l'assemblearisme, les dones que venen a participar del grup se'l senten seu i a gust. El fet de compartir espai amb l'Associació de veïns i veïnes de la Balconada, una AAVV molt activa, fa que hi hagi participació de dones del barri en les activitats que fem, també gràcies a la vinculació amb el Punt Omnia i Entretothom facilita molt la visibilitat a moltes dones que busquen una xarxa on sentir-se recolzades.