Comunitat Energètica Popular del Bages

Torna a Fitxes de bones pràctiques

Comunitat Energètica Popular del Bages

Necessitat col·lectiva

La Comunitat Energètica Popular va néixer l'hivern de 2021-2022 per atendre les situacions crítiques al voltant dels subministraments energètics o d’aigua a Manresa com a continuació de l'Aliança contra la Pobresa Energètica del Bages, que va funcionar fa uns anys.

Els seus objectius són difondre un ideari de decreixement, autogestió i sostenibilitat, que seran imprescindibles per fer front a la crisi energètica sense desanimar-nos.

Objectius i accions

La CEP busca donar resposta a la pobresa energètica i donar a conèixer les idees del decreixement a través de tallers, assessoraments de factures i xerrades.

Comunitat

Actualment, són tots voluntaris. Un total de 9 persones

Governança

La CEP compta amb un pla d'acollida per a les persones nouvingudes a l'organització. 

Arrelament i compromís territorial

La CEP forma part dels Col·lectius del Bages i de l'Aliança contra la Pobresa Energètica.
 

Impacte i replicabilitat

La Comunitat Energètica Popular neix a causa de les situacions crítiques al voltant dels subministramentes energètics actuals però també futurs: com a resposta anticipatòria a la crisi energètica que vindrà.

Actualment, les activitats es basen en tallers de lectura de factures i informació d'altres models energètics possibles.