Ateneu Popular la Sèquia

Torna a Fitxes de bones pràctiques

Ateneu Popular la Sèquia

Necessitat col·lectiva

Tot comença el 2009 amb la inquietud d’un grup de joves de Manresa que volien crear i gestionar espais comuns en una ciutat grisa amb milers d’indrets abandonats, per garantir oci alternatiu per la gent jove i espai de trobada i reunió dels moviments socials

Objectius i accions

Som un refugi i un catalitzador de lluites, generem espais d'oci alternatiu i cultura transformadora allunyats de la lògica consumista, impulsem projectes que tinguin un impacte directe en el sosteniment material de la vida i oferim serveis que tinguin un accés popular, universal i/o en la lògica de l'economia al servei de les persones.

Comunitat

200 - 300 persones

Arrelament i compromís territorial

Fem Xarxa amb Casals i Ateneus dels Països Catalans, la Festa Major Alternativa. 
L'Ateneu en si mateix és una xarxa de col·lectius

Impacte i replicabilitat

L'Ateneu és un projecte referencial i amb moltes persones que en fan ús i se'l senten seu, al ser un refugi de molts col·lectius de la ciutat fa que moltes activitats es desenvolupin a l'Ateneu i així fer que sigui un espai actiu i acollidor per a tothom.