Assemblea d'Afectades pel Masclisme i el Patriarcat

Torna a Fitxes de bones pràctiques

Assemblea d'Afectades pel Masclisme i el Patriarcat

Necessitat col·lectiva

Neix en un context de vagues generals feministes massives per donar resposta a una necessitat organitzativa i per l'abordatge  de situacions de violència masclista. Inicialment s'inspira en la PAHC Bages sobretot per la seva pràctica de suport mutu.

Objectius i accions

- Acompanyaments en situacions de violència masclista
- Acció política feminista
- Conscienciació feminista i coordinació en el marc de la xepc

Comunitat

Grup fix 8/9 dones. 
Al voltant hi ha un grup d'unes 20 dones aproximadament que donen suport en moments puntuals. Tot i això, formem part d'una xarxa més àmplia conformada per més persones. 

Governança

Formació interna, Espais de cohesió interna, Espais lúdics, Pla d'acollida

Arrelament i compromís territorial

Treballem dins el marc de la XEPC.
També tenim relació amb Acció lila, amb l'Ateneu popular la Sèquia i l'Ateneu la Ruda.

Impacte i replicabilitat

Som un grup estable i amb un entorn actiu, fem molta xarxa amb la resta de col·lectius que formen la XEPC també tenim molt bagatge i formació feminista.