Origens, pràctiques i governança dels béns comuns | Presentació

Torna a Recursos

Origens, pràctiques i governança dels béns comuns | Presentació

Presentació | De forma gràfica i resumida, s’explica què són els béns comuns urbans a partir dels seus origens, pràctiques i governança. Conté esquemes i exemples. 

Document confeccionat en el marc del programa de les Comunalitats urbanes (2022-2024).