FET A Sant Feliu. Diari digital

Torna a Fitxes de bones pràctiques

FET A Sant Feliu. Diari digital

Necessitat col·lectiva

La cooperativa de comunicació Sant Feliu Viu, S.C.C.L. té com a missió primordial l'edició del diari digital d'informació local Fet a Sant Feliu. La iniciativa neix de la necessitat de fer arribar als ciutadans de Sant Feliu de Llobregat aquella informació local que pot ser del seu interès i de fer-ho amb qualitat periodística, de forma plural i fugint del sensacionalisme. En un món cada dia més globalitzat, els mitjans generalistes acostumen a estar molt centrats en la informació de caràcter nacional i internacional, però no poden atendre a allò que passa a cada municipi del territori. A més de notícies basades directament basada en fets, Fet a Sant Feliu també ofereix contingut d'opinió, anàlisi i reportatges sobre temes, generals o locals, però que poden ser d'interès per al públic santfeliuenc.

Objectius i accions

OBJECTIUS:
Oferir informació de qualitat, així com continguts d'opinió i anàlisi a la ciutadania de Sant Feliu de Llobregat.

ACCIONS:
Actualització diària de continguts
Organització de xerrades, taules rodones, debats.
Publicació d'un anuari en suport paper amb un recull de la informació més rellevant de l'any.

Comunitat

Socis i sòcies: Formen l'assemblea, que és sobirana a l'hora de prendre les decisions més importants a nivell de la cooperativa.
Consell rector: Gestiona el dia a dia del funcionament de la cooperativa a nivell administratiu.
Consell de redacció: Gestiona el dia a dia del funcionament del diari digital a nivell periodístic.
Col·laboradors: Participen en l'elaboració de determinats continguts.
Ciutadania: Totes les iniciatives promogudes per la cooperativa, així com els continguts del diari digital van destinades a la ciutadania. Tots els ciutadans tenen la possibilitat d'associar-se i, en qualsevol cas, d'expressar les seves opinions o queixes per diferents canals.

Governança

És una cooperativa de socis i sòcies, oberta a tothom. La gestió administrativa diària recau en el consell rector i la gestió periodística en el consell de redacció. Ambdós reten comptes a l'assemblea, que és l'òrgan sobirà de la cooperativa.
Hi ha un president de la cooperativa que ostenta un càrrec bàsicament administratiu.

Arrelament i compromís territorial

La cooperativa està sempre en contacte a peu de carrer amb tot allò que passa a la vila, a nivell social, polític, cultural, etc. 
Sant Feliu Viu, S.C.C.L. és membre actiu de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC) i participa d'aquesta i d'altres xarxes de mitjans.

Intercooperació i desenvolupament econòmic

La cooperativa organitza i promou taules rodones, cicles de tertúlies i debats, centrades en temes com periodisme, cooperativisme o política municipal.
Participa en tallers per escoles de promoció del cooperativisme i l'associacionisme.
El diari digital compta amb una redactora en cap i, eventualment, amb 1 becari/a.
També ofereix serveis de publicitat per a comerços i empreses.

Impacte i replicabilitat

El projecte és un exemple viu de cooperativisme, el qual es fa sostenible gràcies a l'aportació de les persones sòcies, així com de la prestació dels serveis de publicitat i del suport de l'Administració.
El projecte dóna resposta a la necessitat de la ciutadania d'estar informada sobre allò que s'esdevé en el seu entorn més proper. Per una banda, la informació de servei (agenda, cròniques d'actes, crònica política, successos, necrològiques, etc.), però sobretot s'ha de destacar l'enfocament des d'un periodisme que dona més importància al rigor que a les presses, per tal d'oferir uns continguts de qualitat i fugint del sensacionalisme.
La fórmula és perfectament replicable en altres territoris i, de fet, existeixen experiències similars en altes municipis.
També es pot pensar en fórmules anàlogues per altres sectors, sempre tenint en compte les peculiaritats de cada àmbit.