Ecoxarxa del Bages

Torna a Fitxes de bones pràctiques

Ecoxarxa del Bages

Necessitat col·lectiva

L'Ecoxarxa del Bages va néixer de veïns i veïnes de la comarca que volien crear un nou sistema econòmic més just, transparent, participatiu, sostenible, basat en el comerç local, l’ajuda mútua i l’autosuficiència col·lectiva.
 

Objectius i accions

Som una xarxa oberta de persones, col·lectius i petites empreses del Bages i Moianès que volem cobrir les nostres necessitats localment, a través de l'intercanvi directe o de l'ús d'una moneda social pròpia: l’hora, amb símbol ℏ. Obrim el Punt d'Intercanvi els dimarts a la tarda a l'Ateneu la Sèquia i organitzem els mercats de l'Estraperlo.
 

Comunitat

Els participants habituals a l'assemblea són 25 persones

Hi ha 448 comptes oberts a l'Ecoxarxa, incloent comptes col·lectius.

Governança

L'Ecoxarxa fa formació interna, té espais de negociació col·lectiva, de mediació de conflictes, espais de cohesió interna, espais lúdics i pla d'acollida per a persones nouvingudes al projecte.

Arrelament i compromís territorial

Formem part de l'Ateneu popular La Sèquia, Xarxa d'Economia Solidària, Festa Major Alternativa de Manresa, i la trobada estatal de monedes socials i complementàries. 

Intercooperació i desenvolupament econòmic

Dedicació d'una tarda setmanal: 3 persones, per obrir un espai on comprar productes bàsics, locals, artesans i ecològics en moneda social al punt d'intercanvi. 

Impacte i replicabilitat

El projecte ha sabut trobar la seva cabuda en l'economia comunitària satisfent les necessitats de la població (alimentació, roba, llibres...) situant aquestes al centre, i no l'economia. Fent xarxa, no només entre el veïnat, sinó també entre productors.