Associació de Veïns i Veïnes de la Balconada

Torna a Fitxes de bones pràctiques

Associació de Veïns i Veïnes de la Balconada

Necessitat col·lectiva

L'associació va néixer de la necessitat de donar suport al veïnat i al teixit associatiu del barri des del propi barri. 

Objectius i accions

L'objectiu de l'associació de veïns i veïnes és donar suport i resposta a les problemàtiques veïnals, reforçar al teixit associatiu del barri, impulsar i desenvolupar projectes socials, i participar en l'organització de festes i altres esdeveniments que tinguin el barri com a destinatari. 

Comunitat

L'associació de veïns i veïnes del barri de la Balconada compta amb 700 socis, i 8 voluntaris (4 homes i 4 dones) que participen activament en l'organització d'actes i esdeveniments. 

Governança

L'AVVA té espais de negociació col·lectiva, espais de cohesió interna i espais lúdics. 

Arrelament i compromís territorial

Forma part de la xarxa d'entitats i serveis de la Balconada, així com de la Federació d'associacions de veïns de Manresa (FAVM) i de la Federació d'associacions de veïns d'habitatge social de Catalunya (FAVIBC). 

Compromís amb les persones, els processos i l’entorn

L'entitat compta amb molta solidesa i una gran quantitat de persones sòcies, així com quaranta anys d'experiència al barri: s'ha sabut mantenir donant resposta a les necessitats canviants del barri durant 40 anys. Tot i així, falta voluntariat i implicació a l'hora d'organitzar i generar activitats.