ASHAB C.E.

Torna a Fitxes de bones pràctiques

ASHAB C.E.

Necessitat col·lectiva

La necessitat va ser detectada des de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Florida, que es va adonar que hi havia gent al barri, nens, nenes, joves i adults que volien fer activitat esportiva dirigida, però que molts no tenien els recursos econòmics per a poder ingressar a un equip o a instal·lacions per a realitzar exercici acompanyats d'un professional. Així que des de la mateixa associació vam començar a establir ponts de contacte entre gent que volia ser entrenada i gent que volia entrenar, fins aconseguir establir dos espais d'entrenament, actualment, un grup infantil de 8 a 16 anys i un grup femení de 20 a 50 anys, que es troben dues tardes a la setmana.

Objectius i accions

A partir dels espais de trobada, que son dimarts i dijous de 18:30 a 20:30 h per l'equip infantil i dilluns i divendres de 19:00 a 20:00 h per l'equip femení, volem practicar l'esport com una eina per a cohesionar la comunitat del barri, treballar una vida saludable i a poc a poc anar incidint en els hàbits i les formes de consum alimentari que tenim. També hi ha una voluntat de guanyar agència i utilitzar espais on sovint alguns joves, i sobretot les dones, es veuen excloses per la manca de recursos i qüestions de gènere en la distribució dels espais, entre altres raons.

Comunitat
  1. Gestor de l'espai 
  2. Veïnat
  3. Fundació Johan Cruyff 
  4. Administració local 
  1. Els nens i nenes que participen dels entrenaments infantils, que són uns 20 en total
  2. Les joves participants dels entrenaments femenins, que són unes 15 noies.
  3. Entrenador i entrenadora 
  4. Associació de Veïns i Veïnes La Florida 

Comunalitat La Florida s'Aveïna 

 

Governança

Com el projecte està en fase de constitució encara no tenim els espais de presa de decisions fixes establerts. Per ara les reunions de la junta de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Florida és l'espai on es presenten les propostes. En el moment que estigui constituïda l'Associació Esportiva Ashab, serà en les trobades de la junta d'aquesta on es prendran les decisions.
Hem generat una llista de difusió al whatsapp per anar informant de les activitats, a més de les xarxes socials que s'utilitzen per a mantenir la informació de les activitats i rebre propostes.

Arrelament i compromís territorial

Tant els espais d'entrenaments, com els de presa de decisions són oberts a tothom que hi vulgui participar, sense diferenciació. Aquesta iniciativa es troba en el marc de la comunalitat urbana de La Florida s'Aveïna, impulsada per l'associació de veïns i veïnes de La Florida, per la qual cosa també es recullen observacions i propostes en les reunions mensuals que compartim amb altres entitats i iniciatives del territori.
 

Intercooperació i desenvolupament econòmic

En aquest cas la iniciativa no promou el desenvolupament econòmic ni fomenta l'ocupació del territori perquè no intervenen els calés. Els entrenadors assisteixen a l'espai de forma voluntària perquè els hi agrada l'esport i creuen en l'autoorganització del barri, de la mateixa forma que els i les que assisteixen als entrenaments no han de pagar res. S'hi fomenta la cooperació entre les diferents persones que hi participen a través del mateix joc, la presa de decisions, la utilització d'un mateix espai, etc. 
 

Compromís amb les persones, els processos i l’entorn

El projecte es duu a terme en un espai públic que pretén convertir-se, si no ho és ja, en un bé comú. Pel que, a més de dur a terme les activitats d'entrenament establertes, s'està fent una recollida de propostes per a saber quines altres activitats o quines accions serien necessàries perquè l'espai pugui interpel·lar i ser utilitzat per a tothom.
 

Sostenibilitat

El camp de futbol que utilitzem el va construir la Fundació Cruyff l'any 2021, fruit d'una aliança amb la Fundació Barça i la Fundació Bancària "la Caixa "per a construir 14 Cruyff Courts més a tota Catalunya. Aquesta instal·lació conta com a una de les actuacions que du a terme l'Ajuntament d'Hospitalet, a través del Pla Integral que actua sobre el nostre barri, per poder dir que treballa per a garantir la millora de la qualitat de vida. Així que és l'Ajuntament qui manté i ha facilitat la instal·lació del camp i som nosaltres qui ens n'apropiem i decidim exercir el nostre dret a fer-ne ús, ja que l'única dinamització que planteja la nostra administració local és a partir de l'Esplai, on no tots podem participar.

Relació amb l’administració

En tractar-se d'una iniciativa impulsada per l'associació de veïns i veïnes del barri, això determina que la nostra relació amb l'administració serà de tensió. Perquè malauradament el nostre Ajuntament no valora les iniciatives en funció de si estan cobrint una necessitat o té un impacte favorable, si no d'on ve la proposta, si és d'un grup autoorganitzat ja es demonitza.

Impacte i replicabilitat

El projecte està en una fase molt inicial per a poder definir l'impacte, però sí que podem assenyalar com a efecte positiu el fet que, gràcies a la iniciativa, estan participant en l'ús del camp de futbol, agents del barri que abans no formaven part del circuit convencional. Per tant, la iniciativa està aconseguint democratitzar aquest espai, fent-lo més inclusiu i suscitant noves experiències i trobades entre gent que comparteix més diferències.