Què és el programa de les Comunalitats urbanes? | Presentació

Torna a Recursos

Què és el programa de les Comunalitats urbanes? | Presentació

Presentació | De forma gràfica i resumida, s’explica el programa de Comunalitats urbanes (2022-2024). Se’n destaquen les principals dades i impactes esperats.